Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2017

 

Podle provedených odhadů k 15. srpnu 2017 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku nižší.

U pšenice ozimé, která byla zaseta na ploše 71 398 hektarů (to je o 182 ha méně jak v roce 2016), se pro nižší výnos (5,41 tuny z hektaru) očekává sklizeň 386 tisíc tun, tj. o 12,6 % méně než v roce předchozím. U druhé nejčastěji seté obiloviny - ječmenu jarního se předpokládá sklizeň 145 tisíc tun (při hektarovém výnosu 4,56 t), což je o 5,6 % méně než v roce 2016. Ze základních obilovin se na Vysočině očekává vyšší objem sklizně než v loňském roce pouze u jarní pšenice, ovsa a triticale, což je dáno větší výměrou.

Řepky bude vyprodukováno o 16 tisíc tun méně než loni, tento výsledek je ovlivněn nižším hektarovým výnosem. Průmyslových a konzumních brambor bude sklizeno 169 tis. tun. Proti předchozímu roku je to téměř o pětinu méně, což je způsobeno podstatně nižším hektarovým výnosem, který bude na úrovni 27 tun.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem


Základní obiloviny celkem - ha výnos v tunách k 15. 8. 2017

Řepka - ha výnos v tunách k 15. 8. 2017

 

Podrobnější informace najdete v publikaci: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2017

  • Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin k 15. 8. 2017