Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2017

 
Kód: 270129-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2017
porovnání s výsledky v roce 2016 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, tritikale Excel PDF
obiloviny, cukrovka technická, řepka Excel PDF
brambory Excel PDF
okurky nakladačky Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel PDF
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel PDF
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2017 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.