Cestovní ruch v Kraji Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí 2018 – počet hostů opět vzrostl

 

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2018 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř 16,8 milionu hostů, což bylo o 6,6 % více než ve stejném období roku 2017. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 488 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 6,3 %. Byl to třetí nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky, vzdor tomu se jedná se o nejvyšší počet hostů v kraji za první tři čtvrtletí roku v posledních osmi letech. Nejvíce vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji (o 13,8 %), což ovlivnil hlavně růst počtu návštěvníků z ciziny.

Celkem 64 825 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,3 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti 1. až 3. čtvrtletí 2017 zvýšil o 13,2 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš zajímavé - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 dosáhl 423 017 (86,7 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 5,3 % - o 3,2 procentního bodu méně než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2018 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze  Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 22,1 % a 21,8 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska a z Nizozemska.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2018 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 4,8 %, což byl přesně stejný nárůst jako v celé České republice a současně třetí nejnižší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném regionu, nejnižší růst byl v Praze a Karlovarském kraji, kde došlo k mírnému snížení počtu přenocování zahraničních návštěvníků. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl na Vysočině o 13,5 %, což byla v mezikrajském srovnání čtvrtá nejvyšší hodnota (za Plzeňským, Středočeským a Jihočeským krajem). Např. během srpna bylo zaznamenáno nejvíce přenocování (14,5 tisíce) u hostů z Nizozemí, kteří si oblíbili hlavně zdejší přírodní a chatové kempy. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (3,6 %), nejnižší ze všech čtrnácti regionů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,5), nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2018 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,1).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 3. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062