Metadata registru

 


 

Metadata výstupů agendy Registru sčítacích obvodů a budov

0.  Seznam

1.

 

 

 

Registr sčítacích obvodů a budov

 

1.1.

 

 

Registr sčítacích obvodů a budov

 

 

1.1.1.

 

Definice registru sčítacích obvodů a budov

2.

 

 

 

Číselníky s atributy o území (ke stažení v aplikaci iRSO)

 

2.1.

 

 

Multičíselníky s vazbami na nadřazené jednotky

 

 

2.1.1.

 

Multičíselník statistických obvodů s atributy (časosběrná metadata)

   

2.1.2.

 

Multičíselník základních sídelních jednotek dílů s atributy (časosběrná metadata)

 

 

2.1.3.

 

Multičíselník územně technických jednotek s atributy

 

 

2.1.4.

 

Multičíselník obcí a vojenských újezdů s atributy

 

2.2.

 

 

Statistický obvod

    2.2.   Statistický obvod

 

2.3.

 

 

Základní sídelní jednotka

 

 

2.3.1.

 

Základní sídelní jednotka

 

 

2.3.2.

 

Základní sídelní jednotka díl

 

2.4.

 

 

Část obce

 

 

2.4.1.

 

Část obce

 

 

2.4.2.

 

Část obce díl

 

2.5.

 

 

Katastrální území

 

 

2.5.1.

 

Katastrální území

 

 

2.5.2.

 

Územně technická jednotka

3.

 

 

 

Základní geoprodukty

 

3.1.

 

 

Adresní struktura

 

 

3.1.1.

 

Budova (metodika)

 

 

 

3.1.1.1.

Budovy s číslem domovním (časosběrná metadata)

 

 

 

3.1.1.2.

Budovy s číslem domovním dle částí obcí (časosběrná metadata)

 

 

 

3.1.1.3.

Tématická mapová vrstva definičních bodů budov s čísly (e-Katalog)

 

 

 

3.1.1.4.

Tématická mapová vrstva budov a vchodů s technickými parametry (e-Katalog)

 

 

3.1.2.

 

Ulice a ostatní veřejná prostranství (metodika)

      3.1.2.1. Ulice a ostatní veřejná prostranství (časosběrná metadata)

 

 

 

3.1.2.2.

Tématická mapová vrstva bodů názvů ulic a veřejných prostranství (e-Katalog)

 

 

 

3.1.2.3.

Uliční síť

 

 

3.1.3.

 

Adresa (metodika)

      3.1.3.1. Adresy (časosběrná metadata)

 

 

 

3.1.3.2.

Tématická mapová vrstva adresních míst (e-Katalog)

 

3.2.

 

 

Územní struktura

 

 

3.2.1.

 

Statistický obvod (metodika)

      3.2.1.1. Statistické obvody (časosběrná metadata)

 

 

 

3.2.1.2.

Tématická mapová vrstva statistických obvodů (e-Katalog; metadata INSPIRE* III/1.)

4.

 

 

 

Odvozené geografické produkty 

 

4.1.

 

 

Územní struktura

 

 

4.1.1.

 

Sídelní struktura

      4.1.1.1. Základní sídelní jednotky (časosběrná metadata)

 

 

 

4.1.1.2.

Tematická mapová vrstva základních sídelních jednotek (e-Katalog)

 

 

4.1.2.

 

Technická struktura

 

 

 

4.1.2.1.

Tematická mapová vrstva katastrálních území (e-Katalog)

 

 

 

4.1.2.2.

Tematická mapová vrstva územně technických jednotek (e-Katalog)

 

 

4.1.3.

 

Územní a statistické členění státu

 

 

 

4.1.3.1.

Tematická mapová vrstva městských obvodů/městských částí (e-Katalog)

     

4.1.3.2.

Tematická mapová vrstva městských obvodů v hlavním městě Praze (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.3.

Tematická mapová vrstva obcí a vojenských újezdů (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.4.

Tematická mapová vrstva okresů (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.5.

Tematická mapová vrstva krajů (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.6.

Tematická mapová vrstva regionů soudržnosti (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.7.

Tematická mapová vrstva území NUTS 1 (e-Katalog)

 

 

 

4.1.3.8.

Tematická mapová vrstva státu (e-Katalog)

 

4.2.

 

 

Územně evidenční struktura 

 

 

4.2.1.

 

Část obce (účelové linie)

 

 

 

4.2.1.1.

Tematická mapová vrstva částí obcí (e-Katalog)

 

 

 

4.2.1.2.

Tematická mapová vrstva částí obcí dílů (e-Katalog)

 

 

4.2.2.

 

Základní sídelní jednotka díl

 

 

 

4.2.2.1.

Tematická mapová vrstva základních sídelních jednotek dílů (e-Katalog)

5.       Kombinované geoprodukty, jiné
  5.1.     Kombinované geoprodukty
    5.1.1.   Tematická vrstva základních územních jednotek (e-Katalog)
    5.1.2.   Územní vymezení poštovních směrovacích čísel (e-Katalog)
  5.2.    

Jiné

    5.2.1.   Přesahy budov na území jiných obcí k 1.3.2001 - výchozí stav
    5.2.2.   Přesahy budov na území jiných obcí
    5.2.3.   Klad mapových listů katastrálních map (e-Katalog)
    5.2.4.   Klad mapových segmentů Základní mapy ČR 1 : 10 000 (e-Katalog)

6.

 

 

 

Správní obvody, územní působnost úřadů

 

6.1.

 

 

Správní obvody, územní působnost vybraných úřadů

 

 

6.1.1.

 

Správní obvody v hlavním městě Praze (e-Katalog)

 

 

6.1.2.

 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností (e-Katalog)

 

 

6.1.3.

 

Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (e-Katalog)

 

 

6.1.4.

 

Matriční úřady – územní působnost (e-Katalog)

 

 

6.1.5.

 

Finanční úřady – územní pracoviště (e-Katalog)

 

 

6.1.6.

 

Stavební úřady (pro budovy, byty) – územní působnost (e-Katalog)

7.

 

 

 

Tematické mapové vrstvy

 

7.1.

 

 

Územní typologie

 

 

7.1.1.

 

Statutární města a hlavní město Praha (e-Katalog)

    7.1.2.   Charakter využití území základních sídelních jednotek
    7.1.3.   Stupeň urbanizace
    7.1.4.   Vývoj základních sídelních jednotek v letech 1970 až 2013

 

7.2.

 

 

Středy území

 

 

7.2.1.

 

Geometrické středy statistických obvodů (e-Katalog)

    7.2.2.   Významové středy základních sídelních jednotek dílů (e-Katalog)

 

 

7.2.3.

 

Významové středy základních sídelních jednotek (e-Katalog)

    7.2.4.   Významové středy územně technických jednotek (e-Katalog)

 

 

7.2.5.

 

Významové středy katastrálních území (e-Katalog)

    7.2.6.   Významové středy částí obcí dílů (e-Katalog)

 

 

7.2.7.

 

Významové středy městských obvodů a městských částí (e-Katalog)

    7.2.8.   Významové středy správních obvodů v hl. m. Praze (e-Katalog)
    7.2.9.   Významové středy městských obvodů v hl. m. Praze (e-Katalog)
    7.2.10.   Významové středy částí obcí (e-Katalog)

 

 

7.2.11.

 

Významové středy obcí a vojenských újezdů (e-Katalog)

    7.2.12.   Významové středy okresů (e-Katalog)
    7.2.13.   Významové středy krajů (e-Katalog)
    7.2.14.   Významové středy regionů soudržnosti (e-Katalog)
    7.2.15.   Významový střed území NUTS 1 (e-Katalog)
    7.2.16.   Významový střed státu (e-Katalog)

 

7.3.

 

 

Volby

 

 

7.3.1.

 

Volební kraje (metodika)

 

 

7.3.2.

 

Volební obvody pro volby do Senátu (e-Katalog)

 

 

7.3.3.

 

Volební okrsky (e-Katalog)

 

7.4.

 

 

Integrace statistických a geoprostorových informací

 

 

7.4.1.

 

Úřady

 

 

 

7.4.1.1.

Pracoviště Českého statistického úřadu (e-Katalog)

 

 

7.4.2.

 

Školy a školská zařízení

 

 

 

7.4.2.1.

Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zařízení (školní rok 2006/2007) (e-Katalog)

 

 

7.4.3.

 

Ubytovací zařízení

 

 

 

7.4.3.1.

Hromadná ubytovací zařízení

 

 

7.4.4.

 

Strukturální šetření v zemědělství (Agrocensus)

 

 

 

7.4.4.1.

Zemědělské subjekty dle převažující činnosti, 2010

      7.4.4.2. Zemědělské subjekty dle převažující činnosti, 2013
    7.4.5.   Poštovní směrovací čísla
      7.4.5.1. Sídla pošt (e-Katalog)

8.

 

 

 

Územní přehledy (reporty ke stažení v aplikaci iRSO)

 

8.1.

 

 

Územní struktura a popisy území

 

 

8.1.1.

 

Územní struktura obce

 

 

8.1.2.

 

Územní struktura městského obvodu, městské části

 

 

8.1.3.

 

Územní struktura katastrálního území

 

 

8.1.4.

 

Popis základní sídelní jednotky

 

 

8.1.5.

 

Popis statistického obvodu

 

8.2.

 

 

Přehledy budov s technicko ekonomickými atributy

 

 

8.2.1.

 

Přehled budov za část obce

 

 

8.2.2.

 

Přehled budov za část obce díl

 

 

8.2.3.

 

Přehled budov za katastrální území

 

 

8.2.4.

 

Seznam budov v ulici a veřejném prostranství

9.

 

 

 

Mapové kompozice

 

9.1.

 

 

Mapové kompozice

 

 

9.1.1.

 

Mapy sčítacích obvodů, Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (metadata)

    9.1.2.   Mapy sčítacích obvodů, Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (metadata)

 

 

9.1.3.

 

Populační grid 2011, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (metadata INSPIRE* III/10.)

10.

 

 

 

Obecně prostorový rámec

 

10.1.

 

 

Grid (síť čtverců)

 

 

10.1.1.

 

Grid pro účely prezentace demografických údajů SLDB 2011 (metadata)

    10.1.2.  

Grid pro účely Agrocensus 2010 (metodika)

    10.1.3.   Grid pro Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Agrocensus) (metodika)
  10.2.     Generalizované hranice
    10.2.1.   Obce a vyšší prvky - paket 100 (e-Katalog)
    10.2.2.   Okresy a vyšší prvky - paket 500 (e-Katalog)

Datum vzniku metadat

30.04.2004

Datum aktualizace metadat

19.10.2018

Datum očekávané aktualizace metadat

30.11.2018

 

Vysvětlivky:  * vypublikováno a ke stažení na evropském a Národním geoportálu INSPIRE, neharmonizované sady

https://geoportal.gov.cz/web/guest/home%3bjsessionid=21218BC86E98C25F4EB7957739351E83