Školy a školská zařízení

 

Základní charakteristiky
Název: Školy a školská zařízení (SKOLY_ZAR);
Abstrakt: vrstva obsahuje lokalizaci škol (mateřských, základních, středních, vyšších odborných, jazykových, základních uměleckých škol a konzervatoří) a školských zařízení (dětských domovů a ústavů) na území ČR; neobsahuje lokalizaci vysokých škol;
Důvod vytvoření: Veřejná databáze ČSÚ;
Původ: geokódování adres dle seznamu ze zdroje Ústav pro informace ve vzdělávání (příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR);
Rozsah / úplnost: území státu / chybí lokalizace 40 zařízení;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (evidovaných / lokalizovaných): 13 117 /13 077;

Publikační informace
Interpretace dat: jednorázové geokódování seznamu škol a školských zařízení ve školním roce 2006/2007;
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: leden 2009;
Datum poslední aktualizace: 11. února 2009;
Datum platnosti: k 30. září 2006;
Statut dat: produkční
Legenda:
Poznámka:

Ukázka dat:


 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: leden 2009;
Datum poslední aktualizace metadat: 27. března 2019;

Prostorové schéma
Typ prvku: adresní bod;
Počet prvků: 13 077;
Geometrický model: body;
Topologie: ne;

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 (DKM) - 1 m (ruční digitalizace);
Logická: parcela;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
TYP_ZAR ... typ školského zařízení;
NAZ_ZAR ... název školského zařízení;
PUVCISRAD ... kód školského zařízení;
IDADR ... unikátní identifikátor adresy v ČR, zdroj RSO;
ADR_JTSK_X ... souřadnice X adresního místa školy, školského zařízení;
ADR_JTSK_Y ... souřadnice Y adresního místa školy, školského zařízení;
IDOB ... unikátní identifikátor budovy v ČR;
PC_BUDOV ... pořadové číslo budovy (vchodu);
TYP_CIS ... typ domovního čísla (popisné, evidenční, náhradní) (cis 0073);
CIS_D ... domovní číslo;
CIS_O ... číslo orientační v rámci ulice a veřejného prostranství;
ULICE_ID ... jedinečný identifikátor ulice v České republice (cis 0066);
NAZEV_UL_A ... název ulice adresní (velká i malá písmena) (cis 0066);
PSC ... poštovní směrovací číslo dodávací pošty (cis 0028);
NAZ_POSTA ... název dodávací pošty (cis 0028);
LAU1 ... klasifikace LAU, textová hodnota kódu okresu (cis 0109);
NAZ_NNUTS4 ... zpracovatelský název okresu NUTS4 (před rokem 2008);
KOD_CAST_D ... kód části obce díl (cis 0060);
NAZ_CAST_D ... název části obce díl (cis 0060);
KOD_OBEC ... kód obce (cis 0043);
NAZ_OBEC ... název obce (cis 0043);
TYP_ADRESA ... rozlišení adresy (hlavní [1], vedlejší [2]) (cis 3213);
ZAD_VCHOD ... příznak zadního vchodu (ANO = 1);
CUZKBUD_ID ... jednoznačný identifikátor budovy v IS katastru nemovitostí;
KOD_UZOHMP ... kód městského obvodu hlavního města Prahy (cis 0049);
NAZ_UZOHMP ... název městského obvodu hlavního města Prahy (cis 0049; Praha 1 až Praha 10);
PARCELA ... parcelní číslo v rámci katastrálního území;
KOD_KU_A ... kód katastrálního území (cis 0063);
NAZ_KU_A ... název katastrálního území (cis 0063);

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;