Paket 500

 

Základní charakteristiky
Abstrakt: balíček geografických vrstev obsahující vysoce generalizované hranice územní struktury ČR od úrovně okres LAU1 výše (LAU1 → NUTS3 → NUTS2 → NUTS1 → NUTS0);
Důvod vytvoření: kartografické prezentace (kartogramy, kartodiagramy), mapové služby;
Původ: generalizace liniové kresby vrstvy LAU1 s následně vytvořenou polygonovou topologií (parametr generalizace - 500 m, tzn. při této a menší vzdálenosti se sousední objekty slučují a tudíž je výsledná kresba méně detailní); topologicko-atributové odvození od generalizované vrstvy LAU1 (nadřazené prvky);
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): viz příslušné negeneralizované vrstvy;

Publikační informace
Interpretace dat:
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: březen 2004;
Datum poslední aktualizace: 12. ledna 2008;
Datum platnosti: k 1. lednu 2008;
Statut dat: produkční;
Legenda: viz negeneralizované vrstvy;
Poznámka: územní jednotky ležící na nesouvislém území jsou modelovány jako jeden geoprvek (multipolygon);

Ukázka dat:


Metadata
Autor metadat: Ing. Petr Klauda (správce dat);
Datum vzniku metadat: leden 2003;
Datum poslední aktualizace metadat: 11. září 2017;

Prostorové schéma
Typ prvku: plochy;
Počet prvků: viz příslušné negeneralizované vrstvy;
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ANO (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 500 m (cca měřítko 1 : 1 500 000);
Logická: vrstvy v paketu navzájem;

Atributové schéma:
Seznam položek: viz negeneralizované vrstvy;

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;