Volební obvody pro volby do Senátu

 

Základní charakteristiky
Název: Volební obvod pro volby do Senátu (VOS);
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice volebních obvodů pro volby do Senátu ČR; vrstva se poskytuje také v modifikaci s přídomkem v názvu *multi pro účely zobrazování nesouvislých územních celků v GIS a s připojenými vlastnostmi území (atributy);
Důvod vytvoření: založení a aktualizace volebních obvodů pro volby do Senátu za účelem zpracování výsledků voleb;
Původ: konstrukce dle výčtu okresů, obcí, městských obvodů či městských částí a územně technických jednotek;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): 81 / 81;

Publikační informace
Interpretace dat: volební obvody č. 10 (sídlo Český Krumlov) vlivem nesouvislého území obce Žimutice a volební obvod č. 55 (sídlo Brno-město) vlivem nesouvislého území obce Tišnov; VOS 10 a 55 jsou dvoupolygonové;
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: červen 2005;
Datum platnosti: k 1. červnu 2016 (dle platnosti novely zákona);
Datum poslední aktualizace: 31. května 2016;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 0, 150, 170 - plná linie zelenomodrá;
Poznámka: k dispozici rovněž varianta s generalizovanými hranicemi (*g100) pro prezentační a kartografické účely;

Ukázka dat:

►►

 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: srpen 2008;
Datum poslední aktualizace metadat: 28. března 2019;

Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 83 (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ano (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1 : 1 000 – 1 : 10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
KOD_VOS ... číslo volebního obvodu (cis 1057);
NAZ_VOS ... název volebního obvodu (cis 1057);
SIDLO ... sídlo volebního obvodu (atribut 72 cis 1057);
NUTS0_STAT ... kód NUTS 0 Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS (atribut kód 39 cis 0097);
KOD_STAT ... kód státu (cis 0097);
NAZ_STAT ... název státu (cis 0097);
PLATIOD ... datum začátku platnosti volebního obvodu (cis 1057);
NEPLATIPO ... datum ukončení platnosti volebního obvodu (cis 1057);
DAT_AKT ... datum poslední aktualizace volebního obvodu (cis 1057);

Multi1/ vrstva obsahuje také další atributy o území VOS:
DELKA1OBD ... délka prvního volebního období (atribut 71 cis 1057);

1/ jedné územní jednotce v mapě odpovídá jedna věta v připojené databázi (metodika Zobrazování nesouvislých územních celků v prostředí GIS)

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;