Stavební úřady

 

OBECNÉ INFORMACE - PROSTOROVÁ SLOŽKA - ATRIBUTOVÁ SLOŽKA

Základní charakteristiky
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice správních obvodů územní působnosti stavebních úřadů;
Důvod vytvoření: aktualizace registru;
Původ: topologicko-atributové odvození od vrstvy statistických obvodů;
Rozsah/úplnost: území republiky/100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných/vymezených): 699/699;

Publikační informace
Interpretace dat: 35 stavebních úřadů leží na 2 a více nesouvislých územích (v grafice to znamená existenci vícenásobných a vnořených polygonů);
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb), DXF, TopoL Blok, MaGIS;
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum platnosti: k 1. říjnu 2016;
Datum poslední aktualizace: 25. listopadu 2016;
Statut dat: produkční;
Legenda:
Poznámka:

Ukázka dat:


Metadata
Autor metadat: Ing. Petr Klauda (správce dat);
Datum vzniku metadat: květen 2005;
Datum poslední aktualizace metadat: 30. listopadu 2016;Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 740 (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie/polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ANO (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

 

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1:1000 – 1:10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;Atributové schéma:
Seznam položek (číselník):
KOD_SU_ZJ kód stavebního úřadu podle CZNUTS (cis 1183)
NAZ_SU_ZJ název stavebního úřadu (cis 1183)
CZNUTS3 kód kraje NUTS3 (atribut cis 100)
KOD_KRAJ kód kraje (cis 100)
NAZ_CNUTS3 název kraje NUTS3 (cis 100)

Jazyk/znaková sada: čeština/win1250;