Stavební úřady

 

Základní charakteristiky
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice správních obvodů územní působnosti stavebních úřadů;
Důvod vytvoření: aktualizace registru;
Původ: topologicko-atributové odvození od vrstvy statistických obvodů;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): 699 / 699;

Publikační informace
Interpretace dat: 38 stavebních úřadů leží na 2 a více nesouvislých územích (v grafice to znamená existenci vícenásobných a vnořených polygonů);
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum platnosti: k 1. červenci 2017;
Datum poslední aktualizace: 20. červenec 2017;
Statut dat: produkční;
Legenda:
Poznámka:

Ukázka dat:


Metadata
Autor metadat: Ing. Petr Klauda (správce dat);
Datum vzniku metadat: květen 2005;
Datum poslední aktualizace metadat: 6. září 2017;

Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 742 (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ANO (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1 : 1 000 – 1 : 10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma:
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
KOD_SU_ZJ ... kód stavebního úřadu dle CZNUTS (cis 1183)
NAZ_SU_ZJ ... název stavebního úřadu (cis 1183)
CZNUTS3 ... kód kraje NUTS3 Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS (atribut cis 0100);
KOD_KRAJ ... kód kraje (cis 0100);
NAZ_CNUTS3 ... název kraje (cis 0100);

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;