Pracoviště Českého statistického úřadu

 

Základní charakteristiky
Název: Pracoviště Českého statistického úřadu (PRAC_CSU);

Abstrakt: vrstva obsahuje lokalizaci pracovišť Českého statistického úřadu, který je úřadem s celostátní působností, který není zákonem organizačně členěn. V rámci organizační struktury úřadu existuje 14 krajských správ ČSÚ, které mají postavení odboru. Regionální pracoviště jsou ve všech krajských městech včetně hlavního města Prahy a specializují se především na informační služby ČSÚ, navíc v lokalitách sedmi krajských správ jsou umístěna gesční zpracovatelská pracoviště, např. průmysl, stavebnictví. Detašovaná pracoviště ve většině okresních měst zajišťují terénní sběr dat a zpracování výsledků voleb přebíraných od okrskových volebních komisí či jednorázově zajišťují územní přípravu Sčítání lidu, domů a bytů.
Důvod vytvoření: potřeby informačních služeb a vybraných statistických úloh ČSÚ;
Původ: geokódování adres;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná;
Počet modelovaných prvků (evidovaných / lokalizovaných): 72 / 72;

Publikační informace
Interpretace dat:
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: leden 2009;
Datum platnosti: k 1. lednu 2019;
Datum poslední aktualizace: 1. dubna 2019;
Režim aktualizace:
Statut dat:
produkční;
Legenda:
Poznámka:

Ukázka dat:

 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: leden 2009;
Datum poslední aktualizace metadat: 1. dubna 2019;

Prostorové schéma
Typ prvku: adresní bod;
Počet prvků: 72;
Geometrický model: body;
Topologie: ne;

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 (DKM) - 1 m (ruční digitalizace);
Logická: parcela;

Atributové schéma:
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
NAZEV_URAD ... název pracoviště ČSÚ;
IDADR ... jednoznačný identifikátor adresy v ČR;
RUIANADR_ID ... jednoznačný identifikátor adresy v základním registru RÚIAN;
TYP_ADRESA ... rozlišení adresy (hlavní [1], vedlejší [2]) (cis 3213);
ADR_JTSK_X ... souřadnice X adresního místa pracoviště;
ADR_JTSK_Y ... souřadnice Y adresního místa pracoviště;
ZAD_VCHOD ... příznak zadního vchodu (ANO = 1);
IDOB ... jednoznačný identifikátor budovy v ČR;
PC_BUDOV ... pořadové číslo budovy (vchodu);
TYP_CIS ... typ domovního čísla (popisné, evidenční, náhradní) (cis 0073);
CIS_D ... domovní číslo;
CIS_O ... číslo orientační v rámci ulice a veřejného prostranství;
ULICE_ID ... jedinečný identifikátor ulice v České republice ze zdroje RÚIAN (cis 0066);
NAZEV_UL_A ... název ulice adresní (velká i malá písmena) (cis 0066);
PSC ... poštovní směrovací číslo (cis 0028);
NAZ_POSTA ... název dodávací pošty (cis 0028);
LAU1 ... klasifikace LAU, textová hodnota kódu okresu (atribut cis 0101);
KOD_CAST_D ... kód části obce díl (cis 0060);
NAZ_CAST_D ... název části obce dílu (cis 0060);
KOD_UZOHMP ... kód městského obvodu hlavního města Prahy (cis 0049)
NAZ_UZOHMP ... název městského obvodu hlavního města Prahy (cis 0049; Praha 1 až Praha 10);
KOD_OBEC ... kód obce (cis 0043);
NAZ_OBEC ... název obce (cis 0043);
RUIANSO_ID ... jednoznačný identifikátor stavebního objektu v základním registru RÚIAN (ČÚZK);
CUZKBUD_ID ... jednoznačný identifikátor budovy v IS katastru nemovitostí (ČÚZK);
PARCELA ... číslo parcelní ze zdroje ISKN;
KOD_KU_A ... kód katastrálního území (cis 0063);
NAZ_KU_A ... název katastrálního území (cis 0063);
PLATIOD ... datum zahájení platnosti adresy pracoviště;
NEPLATIOD ... datum ukončení platnosti adresy pracoviště;

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;