Newsletter - 19/2020

 

11. května 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
5. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Výroba masa na jatkách - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Počet zemřelých - 1.-10. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
5. 5.
Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - Aktualizované údaje za rok 2019 (nově definitivní údaje)
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
6. 5.
Maloobchod - březen 2020
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu snížily reálně o 9,3 %, bez očištění o 8,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 12,2 %.
7. 5.
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Index stavební produkce - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Bytová výstavba - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební povolení - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2020
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,1
 mld. Kč, který byl meziročně o 12,6 mld. Kč nižší.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební povolení - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod ČR se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 19. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Průmysl - březen 2020
Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 10,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 8,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 15,7 %.
7. 5.
Stavebnictví - březen 2020
Stavební produkce v březnu reálně meziročně klesla o 2,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 3,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 17,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 30,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 6,8 % bytů méně.
7. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice - 2019
Podle výsledků z Výběrového šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) se v roce 2019 o zdravotní informace online zajímala více než polovina (53 %) Čechů starších 16 let. Lidé také na internetu stále častěji nakupují léky nebo se obracejí na on-line lékařské poradny, kde své potíže konzultují s odborníky.
7. 5.
Index průmyslové produkce - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Index stavební produkce - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - zpřesněná data 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2020
V prvním čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 %. V lednu a únoru vykazovalo ubytování ještě kladné přírůstky. V měsíci březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb, propadl počet ubytovaných o dvě třetiny.
11. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 1. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2020
V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 4,3 %, bez očištění o 3,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 3,3 %.
11. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2020 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 5.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - březen 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
12. 5. Počet zemřelých - 11. kalendářní týden 2020
12. 5. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 11. kalendářní týden 2020
13. 5. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2020
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2020
13. 5. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2020
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2020
13. 5. Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2020
13. 5. Indexy spotřebitelských cen - duben 2020
13. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2020
14. 5. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - rok 2019 (pouze anglicky)
14. 5. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2020
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2020
15. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 20. kalendářní týden 2020
15. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2020
15. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 15. 5. 2020
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
15. 5. Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech - 2010 - 2019
15. 5. Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2019
15. 5. Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2020
15. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2019
15. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2019

 

Příští newsletter již vyjde v obvyklém pátečním termínu., tj. 15. května.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10