Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - březen 2020

 
Kód: 241013-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Pohyb zboží přes hranice - meziroční změny Excel PDF
Graf 2 - Pohyb zboží přes hranice - teritoriální struktura Excel PDF
Graf 3 - Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy Excel PDF
Graf 4 - Pohyb zboží přes hranice - zbožová struktura podle SITC Excel PDF
Graf 5 - Pohyb zboží přes hranice se sousedními státy Excel PDF

Tabulková část
1.1 Pohyb zboží přes hranice v mil. Kč, EUR, USD
 
Excel PDF
2.1 Pohyb zboží přes hranice (obrat, vývoz, dovoz)
 
Excel PDF
3.1 Pohyb zboží přes hranice - obrat podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.2 Pohyb zboží přes hranice - vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Pohyb zboží přes hranice - dovoz podle teritoriálního hlediska
 
Excel PDF
4.1 Pohyb zboží přes hranice se sousedními státy Excel PDF
4.2 Pohyb zboží přes hranice s Německem Excel PDF
4.3 Pohyb zboží přes hranice s Polskem Excel PDF
4.4 Pohyb zboží přes hranice s Rakouskem Excel PDF
4.5 Pohyb zboží přes hranice se Slovenskem
 
Excel PDF
5.1 Pohyb zboží přes hranice s hlavními státy Excel PDF
5.2 Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy EU Excel PDF
5.3 Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy mimo EU Excel PDF
5.4 Pohyb zboží přes hranice - vývoz do vybraných států Excel PDF
5.5 Pohyb zboží přes hranice - dovoz z vybraných států Excel PDF
5.6 Pohyb zboží přes hranice s Čínou Excel PDF
5.7 Pohyb zboží přes hranice s Ruskou federací Excel PDF
5.8 Pohyb zboží přes hranice se Spojeným královstvím Excel PDF
5.9 Pohyb zboží přes hranice se Spojenými státy
 
Excel PDF
6.1 Pohyb zboží přes hranice podle tříd SITC Excel PDF
6.2 Pohyb zboží přes hranice podle tříd SITC a teritoriálního hlediska Excel PDF
6.3 Pohyb zboží přes hranice - vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.4 Pohyb zboží přes hranice - dovoz podle oddílů SITC
 
Excel PDF
7.1 Pohyb zboží přes hranice - dlouhodobý vývoj Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.