Newsletter - 19/2018

 

11. května 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
7. 5. Průmysl - březen 2018
Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,5 %, bez očištění byla nižší o 1,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.
7. 5.
Stavebnictví - březen 2018
Stavební produkce v březnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 31,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 1,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 46,1 % bytů více.

7. 5.
Maloobchod - březen 2018
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v březnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,4 %, bez očištění o 3,7 %.
7. 5.
Porážky hospodářských zvířat - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Průmysl - měsíční data - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
7. 5.
Průmysl - čtvrtletní data - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Index stavební produkce - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
7. 5.
Stavební povolení - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Bytová výstavba - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Stavební zakázky - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
7. 5.
Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 5.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA v národním pojetí – čtvrtletní údaje - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 5.
Zahraniční obchod - březen 2018
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,7 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč nižší.

9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 5.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 5.
Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů
Podnikatelů u nás přibývá. Je to díky rostoucímu zájmu seniorů o vlastní živnost. Naopak počet mladých podnikatelů klesá.
Mezi podnikateli převažují muži. Tvoří více než dvě třetiny podnikajících. Dominují zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu nebo obchodu. Ženy naopak převyšují počet mužů podnikatelů ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči.
10. 5.
Návštěvnost v hotelech - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
10. 5.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2018
Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu oproti březnu o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v březnu.
10. 5.
Služby - 1. čtvrtletí 2018
V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 3,4 %, bez očištění o 2,3 %. 

10. 5. Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2018
V 1. čtvrtletí 2018 se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 11,4 %. Vzrostl také počet přenocování, v tom rezidentů o 9,5 % a zahraničních turistů o 9,0 %. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,7 dne.

10. 5.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - duben 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
10. 5.
Služby - měsíční indexy tržeb - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.   
10. 5.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.   
10. 5.
Tržní služby - měsíční indexy tržeb - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.   
10. 5.
Indexy tržeb v maloobchodě - březen 2018 - doplnění
Pravidelná aktualizace časových řad.   
10. 5.
Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 5.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - duben 2018
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 0,3 %.
11. 5.
Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2018
Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly stavy prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže, zatímco stavy skotu poklesly. Stavy skotu se meziročně snížily o 5,5 tis. kusů (tj. o 0,4 %), z toho celkové stavy krav se zvýšily o 1,4 tis. kusů (o 0,2 %) a stavy krav ostatních se zvýšily o 2,7 % na 221,9 tis. kusů.

Připravujeme:
15. 5. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 1. čtvrtletí 2018
15. 5. Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2018
15. 5. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - nižší územní celky - 2017
15. 5. Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - nižší územní celky - 2017
15. 5. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - duben 2018
15. 5. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení - 2012-2017
17. 5. Česká republika od roku 1989 v číslech - 2017
18. 5. Průměrné ceny zemědělských výrobků - duben 2018
18. 5. Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2018
18. 5. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2018
18. 5. Indexy cen zemědělských výrobců - duben 2018
18. 5. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - duben 2018
18. 5. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - březen 2018
18. 5. Indexy cen výrobců - duben 2018
18. 5. Indexy cen výrobců (měsíčně) - duben 2018
18. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2018
18. 5. Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 1. čtvrtletí 2018
18. 5. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2018
18. 5. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - květen 2018

Informace ze světa:
8. 5. Eurostat: Senioři tvoří téměř pětinu obyvatel EU
8. 5. Statistics Netherlands: Míra „zelenání“ v nizozemské ekonomice se zvyšuje
9. 5. Statistics Estonia: Přistěhovalých je více než vystěhovalých – již třetím rokem v řadě

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10