Meziokresní srovnání ze SLDB 2001

 


  • Obyvatelstvo podle okresů Středočeského kraje
  • Obyvatelstvo podle okresů, ekonomické aktivity a věkových skupin
  • Hlavní charakteristiky domácností podle okresů
  • Hlavní charakteristiky domovního fondu podle okresů
  • Hlavní charakteristiky bytového fondu podle okresů