Sčítání lidu, domů a bytů 2001

 

Vybrané základní informace o České republice, krajích, okresech a obcích - SLDB 2001
Vybrané základní informace o České republice, krajích, okresech a obcích - SLDB 2001
Za vybraný územní celek se zobrazí výběr údajů z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001
ve 14 přehledných tématických tabulkách.