Cestovní ruch ve Středočeském kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

9. 11. 2020

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji ve 3. čtvrtletí 2020

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 se v kraji meziročně snížil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 2,5 %, počet přenocování se naopak o 2,9 % zvýšil. Prázdninové měsíce zaznamenaly meziroční nárůst v počtu přenocování, v září návštěvnost meziročně klesla. Z důvodu pandemie koronaviru došlo v ubytovacích zařízeních k meziročnímu poklesu u hostů ze zahraničí o téměř 60 %, naopak omezené možnosti v cestování u tuzemských návštěvníků zvýšily jejich počet přibližně o 12 %. Delší pobyty domácí klientely zvýšily meziročně průměrnou délku ubytování, i tak zůstává o něco nižší než v celé ČR. Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa, Slovenska a Polska. Pokles počtu návštěvníků ze sousedních zemí byl nižší než u hostů ze vzdálenějších destinací.

Podle předběžných údajů přijelo v průběhu 3. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení1 (dále jen HUZ) ve Středočeském kraji celkem 443,7 tis. návštěvníků2. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se ubytovalo o 11,5 tis. hostů méně, což představovalo meziroční pokles počtu hostů v kraji o 2,5 %. Meziroční pokles počtu hostů zaznamenalo celkem 8 krajů, přičemž nejcitelnější pokles proběhl v hl. m. Praze (o 67,5 %), v ostatních krajích se jednalo o pokles do 10 %. Počet hostů se meziročně zvýšil v 6 krajích, nejvýrazněji v Libereckém kraji (o 16,7 %) a Královéhradeckém kraji (o 9,4 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ve 3. čtvrtletí 2020
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ve 3. čtvrtletí 2020

 

Na celkovém počtu ubytovaných hostů v ČR se Středočeský kraj podílel ze 7,4 %. V důsledku poklesu návštěvnosti hlavního města bylo nejvíce hostů v rámci ČR ubytováno v Jihočeském kraji (podíl na celorepublikovém počtu dosáhl 13,1 %), nejméně hostů se ubytovalo v Pardubickém kraji (3,1 %).

Počet hostů v ubytovacích zařízeních ve Středočeském kraji nebyl během letních měsíců výrazně omezen koronavirovou situací. Nejvíce hostů během 3. čtvrtletí přijelo v srpnu (183,6 tis.), což znamenalo meziroční nárůst o 8,6 %. O něco méně hostů přijelo v červenci (167,6 tis.), ve kterém došlo k 2,6% poklesu. K výraznějšímu poklesu oproti předchozímu roku (o 19,0 %) došlo až po letních prázdninách v měsíci září (92,6 tis. hostů).

I přes mírný pokles počtu hostů ve 3. čtvrtletí se na hodnotu 1,219 mil. v kraji meziročně zvýšil celkový počet přenocování, a to o 2,9 %. Počet přenocování se meziročně zvýšil v obou letních měsících, v červenci o 0,4 % a v srpnu o 11,6 %, naopak pokles nastal v září (o 8,4 %).

 

Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2015–2020
Měsíční vývoj počtu přenocování hostů HUZ ve Středočeském kraji v letech 2015–2020

Průměrná délka pobytu jednoho hosta se ve 3. čtvrtletí, díky nárůstu počtu přenocování oproti poklesu počtu hostů, meziročně zvýšila z 2,60 na 2,75 nocí a v porovnání s celorepublikovým průměrem (2,91) byla o něco kratší. Nejnižší průměrnou délku pobytu zaznamenala mezi kraji Praha (2,18), zatímco nejdelší pobyty vykázali návštěvníci Karlovarského kraje (3,55 nocí).

Mezi nejčastější hosty ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji patřili ve třetím čtvrtletí roku 2020 tuzemští návštěvníci, tzv. rezidenti3 (91,5 %), kterých se ubytovalo o 43,7 tis. (tj. o 12,1 %) více než ve stejném období předchozího roku. Hostů přijíždějících ze zahraničí, tzv. nerezidentů4, přijelo do Středočeského kraje o 55,2 tis. méně než v předchozím roce, což představovalo meziroční pokles o 59,4 %. Meziroční nárůst počtu rezidentů a současně pokles počtu nerezidentů mezi hosty zaznamenaly všechny kraje v ČR.

Největší skupinu hostů ze zahraničí (podle státního občanství) tvořili občané Německa (podíl 36,8 % ze všech zahraničních hostů), následovali návštěvníci ze Slovenska (18,0 % nerezidentů), Polska (14,4 %), Rakouska (6,2 %) a Nizozemska (3,9 %). Meziroční pokles ve Středočeském kraji zaznamenali hosté ze všech zemí, nejvýrazněji tomu bylo díky dané globální situaci u hostů ze vzdálených destinací. Pokles počtu ubytovaných Číňanů (o 99,5 %) a Jihokorejců (o 97,4 %) znamenal značný propad v žebříčku návštěvnosti podle zemí z předních příček, které tyto dvě země v předchozích letech obsazovaly. Nejnižší meziroční pokles zaznamenali hosté z Polska (o 9,2 %), ubytovaných Němců a Slováků ubylo přibližně o jednu třetinu.

 

Hosté v HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2020
Hosté v HUZ podle zemí ve 3. čtvrtletí 2020

 

 

Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji ve 3. čtvrtletí 2015–2020
Hosté v HUZ podle zemí ve Středočeském kraji ve 3. čtvrtletí 2015–2020

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ, ve Veřejné databázi a v krajských tematických tabulkách.

 

Kontakt:
Bc. Ondřej Junášek
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. 

2 Pojmem „návštěvník (host) v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020