Volby

 

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
V ČR probíhají tyto druhy voleb: do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu parlamentu ČR, zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí a
volba prezidenta ČR.
  Pro každý druh voleb existuje příslušná legislativa (zákon a prováděcí vyhláška).   Prezident republiky vyhlásí termín voleb.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
ČSÚ zpracuje závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb.   Připraví pomůcky pro vyškolení členů okrskových volebních komisí (metodické pokyny a instruktážní videopořad), sestaví harmonogram příprav a rozpočet nákladů na zpracování.   Zpracuje potřebné registry, zejména registr kandidátů.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Zřídí detašovaná volební pracoviště, zpravidla u pověřených obecních úřadů (pro volby do Poslanecké sněmovny též u Ministerstva zahraničních věcí).   Na příslušná místa umístí výpočetní techniku, zajistí vytvoření volební přenosové sítě, určí pracovníky zodpovědné za zpracování a vyškolí pracovníky obsluhy technického systému.   Podílí se na vyškolení členů okrskových volebních komisí (komisí je přibližně 15 tisíc).

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Vyzkouší systém zpracování - zpravidla probíhají tři tzv. plošné zkoušky, při nichž se ověřuje způsob zpracování, pořizování výsledků, jejich posílání do ústřední databáze a prezentace výsledků na volebním serveru ČSÚ.   Voliči hlasují ve volebních místnostech před členy okrskové volební komise.   Po skončení voleb (obvykle v sobotu ve 14:00 hod.) sečtou okrskové komise hlasy.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Vypracují Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku:
a) ručně na předepsaných formulářích nebo
b) pomocí počítače se zvláštním programem, který připravil ČSÚ - z tohoto programu vytisknou Zápis a vyexportují disketu s výsledky hlasování.
  Jeden stejnopis Zápisu, podepsaný všemi členy komise, přinesou na přebírací místo ČSÚ (těch je cca 500), kde proběhne převzetí výsledků.   Všechny volební lístky se uloží pro případné další přepočítání.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Okrsková data jsou zkontrolována, zpracována a odeslána do centrální databáze.   V řádu minut se zpracované výsledky za příslušný okrsek objeví na volně přístupných webových stránkách www.volby.cz - tak je možné sledovat průběh sumarizace výsledků až do získání údajů za celou republiku.   Z konečných výsledků voleb jsou zpracovány informační materiály (leták, CD).