Sčítání lidu, domů a bytů

 

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Sčítání lidu (neboli Census) se provádí v souladu s doporučením OSN jednou za 10 let, naposledy k 1. 3. 2001.   Sčítací formuláře nám doručili komisaři přímo do domácností několik dní před dnem sčítání...   ...a dohodli s námi termín odevzdání vyplněných dotazníků.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Zjišťovalo se celkem 26 údajů o osobách, 18 údajů o bytech a bydlení a 12 údajů o domech.   Sčítací komisaři si v domácnostech vyzvedli vyplněné formuláře, při nejasnostech pomohli s vyplněním.   Komisaři zkontrolovali vyplněné údaje a odevzdali formuláře sčítacím revizorům.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Na sčítání lidu se podílelo okolo 52 tisíc sčítacích komisařů a revizorů, na území České republiky bylo vytvořeno téměř 53 tisíc sčítacích obvodů, průměrný sčítací obvod byl vymezen 80 až 100 byty.   Formuláře byly po uložení do bezpečnostních schránek a zapečetění převezeny od revizorů na regionální pracoviště ČSÚ, zde byly formuláře kompletovány a připravovány ke skenování.   Skenování všech dat v ústředí ČSÚ trvalo cca 5 měsíců (celkem bylo skenováno více než 16 miliónů formulářů).

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Kvalita skenování byla průběžně kontrolována, data po naskenování prošla logickými kontrolami.   Údaje o jednotlivých osobách se směly použít jen pro statistické účely. Údaje o jménu a příjmení byly použity pouze pro zajištění úplnosti sčítání a nebyly vůbec skenovány.   Rodné číslo bylo využito jenom k odstranění duplicit (aby nikdo nebyl započten dvakrát) a nebylo uloženo do počítačových databází.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Pro zpracování byly použity velmi výkonné servery s celkovou diskovou kapacitou několik TB
(1 TB (terabajt) =
1 099 511 627 776 bajtů).
  Z pořízených dat byla vytvořena zpracovatelská databáze, ze které byly generovány výstupy ve formě tabulek.   Všechny výstupy byly před zveřejněním znovu zkontrolovány.

ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
 
ilustrační obrázek
Z výsledných dat se vytvářely publikace a prezentace na internetu.   Publikovány byly 3 druhy výsledků:
a) předběžné výsledky: sumarizací údajů od sčítacích komisařů (publikovány cca 4 měsíce po sčítání)
b) průběžné výsledky: zveřejněny ihned po pořízení a kontrole dat za jednotlivé okresy (před sečtením za celou ČR)
  c) definitivní výsledky: po zpracování dat za celou ČR (publikovány od července 2002 do března 2004). Bylo vydáno celkem 25 tisíc publikací.