Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. až 2. čtvrtletí 2019: proti předchozímu roku značný nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvního pololetí roku 2019 vydáno 2 587 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,2 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2018 to představuje nárůst o 223 povolení (o 9,4 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 5,8 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 37,5 % povolení, na nebytové stavby připadlo 20,1 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 15,2 % a na ostatní stavby 27,2 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Jihlava a Žďár nad Sázavou (shodně 21,9 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (16,7 %). Počet vydaných povolení se meziročně snížil v okresech Havlíčkův Brod a Pelhřimov, konkrétně o 5,8 % a 2,5 %. Nejvýrazněji, o 26,3 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Jihlava. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava (35,1 % a 31,8 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním a druhém čtvrtletí 2019 vydáno povolení, dosáhla výše 9 162 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na sedmé místo. Oproti prvním šesti měsícům roku 2018 na Vysočině vzrostla orientační hodnota staveb o 1 635 mil. Kč (o 21,7 %). Ve srovnání s prvním pololetím 2018 se orientační hodnota staveb zvýšila v jedenácti regionech, nejvýraznější byl nárůst v Libereckém kraji (o 43,7 %), Vysočina dosáhla na páté místo. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán ve třech krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Plzeňském kraji (-22,0 %). K nárůstu došlo i na celorepublikové úrovni (o 18,9 %), ve srovnání s ním bylo zvýšení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 2,8 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních šesti měsících roku 2019 na Vysočině 3 542 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 722 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o osmou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Havlíčkův Brod (4 604 tis. Kč) a nejnižší v okrese Pelhřimov (2 852 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062