Stavební povolení na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2017: proti předchozímu roku mírný přírůstek

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2017 vydáno 3 537 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl sedmý nejvyšší počet a současně 5,6 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti stejnému období roku 2016 to představuje nárůst o 82 povolení (o 2,4 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 2,6 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 37,4 % povolení, na nebytové stavby připadlo 23,7 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 11,1 % a na ostatní stavby 27,8 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Jihlava (21,6 %) a Žďár nad Sázavou (21,5 %), nejméně na Pelhřimovsko (18,3 %), meziokresní rozdíly však jsou nevelké. Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve dvou okresech kraje, třebíčském a žďárském (téměř shodně o 2,1 %, resp. o 2,2 %). Nejvýrazněji, o 8,2 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Pelhřimov. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okres Jihlava (38,4 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (7,9 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 vydáno povolení, dosáhla výše 11 010 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil až na jedenácté místo. Oproti stejnému období roku 2016 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 2,21 mld. Kč (o 25,2 %). Ve srovnání s prvními třemi čtvrtletími 2016 se orientační hodnota staveb zvýšila ve většině regionů, výjimkou byly kraje Jihočeský, Karlovarský a Pardubický, nejvýraznější byl nárůst v Jihomoravském kraji (o 39,8 %). Růst orientační hodnoty staveb byl na Vysočině nadprůměrný – v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních devíti měsících roku 2017 na Vysočině 3 113 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 106 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná až o desátou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Jihlava (3 830 tis. Kč) a nejnižší v okrese Havlíčkův Brod (2 609 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1.-3. čtvrtletí 2017
 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1.-3. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1.-3. čtvrtletí
 


Další informace naleznete: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady

  • Tabulky - stavební povolení a hodnota staveb v 1. až 3. čtvrtletí 2017