První čtvrtletí 2021: Vysočina ztratila více než čtyři sta obyvatel

 

Ke konci března 2021 žilo v Kraji Vysočina 508 422 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 430 osob méně (v mezikrajském srovnání čtvrtý nejpříznivější výsledek). Počet mužů se v kraji snížil o 188, žen ubylo 242. Za celkovým výrazným populačním poklesem stojí vysoký úbytek obyvatel přirozenou měnou, který dokázalo pouze o něco zkorigovat kladné migrační saldo. Do kraje se přistěhovalo 1 406 osob, vystěhovalých bylo 1 173. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2021 narodilo 1 315 dětí, z toho 45,5 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 0,1 procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 1 978 osob, přirozenou měnou tak ubylo 663 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje, nejmírnější byl na Pelhřimovsku, kde ubylo pouze sedm obyvatel, tradičně nejvíce obyvatel ztratil třebíčský okres (-158). Nejvyšší přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (124), ani on však nedokázal zcela vyvážit ztrátu obyvatel přirozenou měnou. V případě Třebíčska se na výrazném populačním poklesu podílely jak migrační, tak přirozený úbytek obyvatel.

V průběhu prvních třech měsíců 2021 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 315 dětí, téměř stejně jako v předchozím roce. V lednu až březnu 2021 na Vysočině zemřelo 1 978 osob, oproti roku 2019 to představuje nárůst bezmála o 550 osob. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Havlíčkobrodsku (přirozený úbytek -167), nejmírnější byl ve žďárském okrese (-108).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2021 zaznamenán pouze ve dvou regionech České republiky, a to ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praze. Počet obyvatel České republiky se snížil o 7 297 osob, hlavní město se svým zázemím tentokrát nedokázalo vykompenzovat populační úbytek ve zbytku republiky. Jako obvykle přišel o nejvíce obyvatel Moravskoslezský kraji (-2 318), úbytek vyšší než tisíc osob zaznamenalo ještě pět dalších krajů. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Karlovarský kraj (-16,9), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+8,4).

V lednu až březnu 2021 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 102 manželství, oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku to bylo více než o třetinu méně. Ve stejném období bylo v kraji rozvedeno 203 manželství, ve srovnání s rokem 2020 o desetinu méně.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 3.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2021

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2021 (na 1 000 obyvatel)


 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062