Průměrné mzdy na Vysočině za 1. pololetí 2021 vzrostly o 2 887 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců za prvních šest měsíců roku 2021 částky 34 034 Kč, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 9,3 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 887 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o sedmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Plzeňský a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním vyjádření z regionů České republiky nejvyšší a republikovou úroveň převyšoval o dva procentní body. V absolutním vyjádření byl mzdový růst na Vysočině druhý nejvyšší (za Královéhradeckým krajem) a republikovou úroveň předstihl o 368 Kč. Přesto výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem stále výrazně zaostává (o 2 773 Kč).

Spotřebitelské ceny se v České republice ve stejném období zvýšily o 2,5 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 6,6 %. Růst reálné mzdy byl zaznamenán i na celorepublikové úrovni a ve všech ostatních regionech.

V oblasti zaměstnanosti došlo k poklesu počtu zaměstnanců jak v rámci celé České republiky, tak i ve velké většině regionů s výjimkou Prahy a Středočeského kraje. Nejhlubší úbytek byl zaznamenán v Karlovarském kraji (o 3,9 %). Na Vysočině se oproti prvním šesti měsícům roku 2020 počet zaměstnanců snížil o 0,8 %, v mezikrajském srovnání to je pátý nejvyšší úbytek.

Ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 35 374 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 4 303 Kč (13,9 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,9 %, reálně mzda vzrostla o 10,7 %. Průměrný počet zaměstnanců se v kraji zvýšil o 0,4 tis. osob (0,2 %) na více než 170 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 2. čtvrtletí 2021

Meziroční přírůstek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2021

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině za 1. pololetí 2021 vzrostly o 2 887 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (tabulka)
  • Podrobné údaje: