Průměrné mzdy na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostly o 2 367 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců prvních devíti měsících roku 2018 částky 28 723 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 9,0 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 2 367 . Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl v relativním vyjádření z regionů České republiky šestý nejvyšší a proti průměru ČR o 0,4 procentního bodu vyšší. V absolutním vyjádření výše mzdy na Vysočině za celorepublikovým průměrem zaostává o 2 502 Kč.

Spotřebitelské ceny se v České republice v prvních třech čtvrtletích 2018 zvýšily o 2,2 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 6,7 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Královéhradeckém kraji. Vysočina se zařadila na šesté místo. Nejnižší reálný růst mezd mezi regiony byl zjištěn v Hlavním městě Praze (o 5,1 %).

V oblasti zaměstnanosti došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v rámci celé České republiky i ve všech regionech, nejvýraznější byl přírůstek zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,7 %). Na Vysočině se oproti prvním devíti měsícům roku 2017 počet zaměstnanců zvýšil o 0,6 %, což bylo o 1,1 procentního bodu méně než v celé České republice.

Ve 3. čtvrtletí 2018 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 29 131 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 320 Kč (8,7 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,4 %, reálně mzda vzrostla o 6,2 %. Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil o 0,4 tis. osob (0,2 %) na více než 175 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: j.teply@czso.cz
tel.: 567 109 073