Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015

 
Kód: 062004-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Romana Lojková
E-mail: romana.lojkova@czso.cz

ANALÝZA PDF
Obsah
Úvod
Základní informace o šetření
Dotazník (sledované ukazatele)
Technické poznámky k publikovaným údajům
Definice a vysvětlivky k jednotlivým sledovaným ukazatelům
Hlavní zjištění
Informační a komunikační technologie v českých domácnostech
 • Základní údaje za Českou republiku
 • Regionální rozdíly v přístupu domácností k informačním technologiím
 • Přístup k počítači a internetu podle typu sledovaných domácností
 • Typ a počet počítačů používaných v domácnostech
 • Mezinárodní srovnání
Využití vybraných informačních a komunikačních technologií jednotlivci
 • Uživatelé mobilního telefonu, počítače a internetu – základní údaje
 • Místo, frekvence a intenzita používání internetu jednotlivci
 • Uživatelé internetu – mezinárodní srovnání
 • Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
 • Nakupování přes internet
 • Nakupování přes internet - mezinárodní srovnání
 • Využívání internetových úložišť

TABULKOVÁ ČÁST
Domácnosti s vybranými Informačními a komunikačními technologiemi
Jednotlivci využívající vybrané infromační a komunikační technologie
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Nakupování přes internet
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Využívání internetových úložišť
Internetová bezpečnost
DOTAZNÍK Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2023
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.