Počet obyvatel se na Vysočině v 1. čtvrtletí 2019 zvýšil o 115 osob

 

Ke konci března 2019 žilo v Kraji Vysočina 509 389 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 115 osob více (v mezikrajském srovnání pátý nejvyšší přírůstek). Za celkovým přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou ubylo na Vysočině 119 obyvatel. Do kraje se přistěhovalo 1 350 osob, vystěhovalých bylo 1 116. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2019 narodilo 1 358 dětí, z toho 47,0 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 3,3 procentního bodu více). Ve stejném období zemřelo 1 477 osob, přirozenou měnou tak ubylo 119 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil v jediném okrese kraje, třebíčském, kde ubylo 63 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okresech Jihlava (75) a Pelhřimov (62), kde nevelký úbytek, obyvatel přirozenou měnou doprovázelo poměrně vysoké kladné migrační saldo. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v prvním čtvrtletí roku 2019 množství vystěhovalých ve všech okresech kraje s výjimkou žďárského (-43 osob).

V průběhu prvních tří měsíců 2019 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 358 dětí, což bylo o 83 více než ve stejném období předchozího roku. V lednu až březnu 2019 na Vysočině zemřelo 1 477 osob, oproti roku 2018 to představuje nárůst o 13 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých pouze v okrese Žďár nad Sázavou (o 48). Naproti tomu nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Třebíč (-74).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2019 zaznamenán v osmi regionech, a to ve Středočeském kraji, Plzeňském, Hlavním městě Praze, Pardubickém kraji, na Vysočině, v Jihomoravském, Libereckém a Jihočeském kraji. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o tři tisíce osob, přírůstek se však koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes čtyři tisíce obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo téměř 1 500 osob. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel ztratil Moravskoslezský kraj (-4,9), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+10,4).

V lednu až březnu 2019 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 174 sňatků, což je o 15 více než v roce 2018. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okresech Jihlava (43) a Třebíč (41), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (25). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací 281 manželství rozvedeno, tj. o 39 více než v prvním čtvrtletí minulého roku.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 3.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2019

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2019 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062