Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2023

 
Kód: 270129-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2023
porovnání s výsledky v roce 2022 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, tritikale Excel PDF
základní obiloviny, kukuřice na zrno, hrách na zrno Excel PDF
brambory Excel PDF
řepka Excel PDF
slunečnice na semeno, sója Excel PDF
řepa cukrová, kukuřice na zeleno, vojtěška Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel PDF
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel PDF
Struktura osevních ploch základních obilovin v roce 2023 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.