Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2017: třetí nejvyšší růst počtu zahájených bytů mezi kraji

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 064 bytů, což bylo o 208 bytů více než v prvních devíti měsících roku 2016 (+ 24,3 %). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky pátý nejnižší, menší počet zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,6 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zaznamenán ve dvou regionech, Jihočeském a Ústeckém. Nejvýraznější, přesně dvojnásobný, nárůst počtu zahájených bytů byl v Olomouckém kraji. Více než poloviční byl nárůst v Praze (o 85,6 %) a hned za hlavní město se na třetí místo zařadila Vysočina s výše uvedeným zvýšením počtu zahájených bytů o 24,3 %.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve čtyřech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Jihlava, v němž se počet zahájených bytů oproti prvnímu pololetí roku 2016 téměř zdvojnásobil (nárůst o 93,4 %). Pokles nové bytové výstavby byl v rámci kraje zaznamenán v okresech Havlíčkův Brod a Třebíč.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech (75,8 % celkového počtu zahájených - o 15,3 procentního bodu více než v celé České republice). V rámci kraje výrazně dominuje Jihlavsko s 27 % zahájených bytů, podíl zbylých okresů se pohyboval mezi sedmnácti až dvaceti procenty.

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2017 činil 685 a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o necelých pět procent. Vývoj v kraji tak poněkud pokulhává za celorepublikovým trendem – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 7,7 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno celkem v deseti regionech, nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji (o 26,0 %). K poklesu počtu dokončených bytů došlo v prvních třech čtvrtletích 2017 ve čtyřech regionech, nejvíce v Libereckém kraji (o 22,6 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů v Kraji Vysočina došlo ve dvou okresech. Nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod (o 48,6 %), téměř o čtvrtinu více bytů bylo dokončeno na Žďársku. Největší pokles počtu dokončených bytů byl v rámci kraje zaznamenán v okrese Pelhřimov (o 34,5 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (84,5 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 připadl na okres Žďár nad Sázavou (31,2 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (13,3 %).

Zahájené a dokončené byty v 1.-3. čtvrtletí 2017
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1.-3. čtvrtletí 2017


 

Další informace naleznete: Časové řady dat za bytovou výstavbu, stavební povolení

  • Tabulka - bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2017