1. čtvrtletí 2020: jen migrace na Vysočině zabránila úbytku obyvatel

 

Ke konci března 2020 žilo v Kraji Vysočina 509 817 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 4 osoby více (v mezikrajském srovnání sedmý nejvyšší přírůstek). Počet mužů se v kraji zvýšil o 84, žen ubylo 80. Za celkovým přírůstkem obyvatel stojí výhradně kladné migrační saldo, přirozenou měnou se počet osob na Vysočině snížil o 122. Do kraje se přistěhovalo 1 198 osob, vystěhovalých bylo 1 072. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2020 narodilo 1 306 dětí, z toho 45,6 % mimo manželství (v meziročním srovnání o 1,4 procentního bodu méně). Ve stejném období zemřelo 1 428 osob, přirozenou měnou tak ubylo 122 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve dvou okresech kraje, havlíčkobrodském a tradičně zejména třebíčském, v němž ubylo 87 obyvatel. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Jihlava (62), kde nevelký úbytek obyvatel přirozenou měnou doplnilo poměrně vysoké kladné migrační saldo. Podobně tomu bylo i na Pelhřimovsku. Počet přistěhovalých obyvatel převýšil v 1. čtvrtletí 2020 množství vystěhovalých pouze v obou posledně jmenovaných okresech, ve zbytku kraje se projevil migrační úbytek.

V průběhu prvních tří měsíců 2020 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 306 dětí, což bylo zhruba o 50 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až březnu 2020 na Vysočině zemřelo 1 428 osob, oproti roku 2019 to představuje pokles přibližně o 50 osob. Počet narozených osob nepřevýšil počet zemřelých v žádném okrese kraje. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (-53).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2020 zaznamenán v sedmi regionech, a to ve Středočeském kraji, Hlavním městě Praze, Jihomoravském, Plzeňském, Pardubickém, Libereckém kraji a na Vysočině. Počet obyvatel České republiky se zvýšil pouze o 425 osob, přírůstek se jako obvykle koncentroval především do  Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo přes čtyři tisíce obyvatel. Výrazněji též narostla populace Plzeňského a Jihomoravského kraje. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji ubylo přes 2 000 osob, přes dvanáct set obyvatel ztratil Ústecký kraj. Rovněž v přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu o nejvíce obyvatel přišel Moravskoslezský kraj (-6,7), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Středočeského kraje (+8,8).

V lednu až březnu 2020 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 147 sňatků, což je o více než dvě desítky méně než v roce 2019. Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (35) naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (23). Ve stejném období bylo podle dosud dostupných informací rozvedeno 206 manželství, oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku to bylo více než o 70 méně.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 3.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2020
 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2020 (na 1 000 obyvatel)

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062