Výsledky účtu kultury - 2015

 
Kód: 090005-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace (0,7 MB) Word PDF
Všechna data publikace (0,9 MB) ZIP
1. Úvod Word PDF
1.1. Vymezení a členění sektoru kultury
1.2. Zdroje dat a související problémy
2. Hospodaření kulturních institucí v roce 2015 Word PDF
2.1. Zdroje financování kultury
2.2. Mikroekonomický pohled
2.3. Makroekonomický pohled
3. Závěr Word PDF
4. Použité zdroje a literatura Word PDF
5. Tabulková příloha
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí v roce 2015 Word PDF
Tab. 2 Umístění finančních zdrojů podle kultur. oblastí a poskytovatelů kultur. služeb v roce 2015 Word PDF
Tab. 3 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí v roce 2015 Word PDF
Tab. 4 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů kulturních služeb v roce 2015 Word PDF
Tab. 5 Makroekonomické ukazatele podle kulturních oblastí v roce 2015 (odhad) Word PDF
Tab. 6 Vybrané ukazatele v trojsektorovém členění kultury za rok 2015 (sl. 3 - 5 odhad) Word PDF
Tab. 7a Zaměstnanost a mzdy v kultuře v roce 2015 Word PDF
Tab. 7b Zaměstnanost v kultuře podle kulturních oblastí v roce 2015 (s využitím Výběrového šetření pracovních sil) Word PDF
Tab. 8 Zdroje a rozsah investic kulturního sektoru v roce 2015 Word PDF
Tab. 9 Zahraniční obchod se zbožím a službami kulturního sektoru v roce 2015 Word PDF
Tab. 10 Analytická tabulka základních ukazatelů sektoru kultury za rok 2015 Word PDF
Tab. 11 Časové řady vybraných ukazatelů sektoru kultury za léta 2010 - 2015 Word PDF
Tab. 12 Počet vybraných poskytovatelů kulturních služeb v roce 2015 Word PDF
Tab. 13 Relativní vyjádření výkonu poskytovatelů kult. služeb v natur. ukazatelích v roce 2015 Word PDF
Archiv:
 • rok 2024  |  2022
 • rok 2023  |  2021
 • rok 2022  |  2020
 • rok 2021  |  2019
 • rok 2020  |  2018
 • rok 2019  |  2017
 • rok 2018  |  2016
 • rok 2017  |  2015
 • rok 2016  |  2014
 • rok 2015  |  2013
 • rok 2014  |  2012
 • rok 2013  |  2011
 • rok 2012  |  2010
 • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.