Výsledky účtu kultury - 2021

 
Kód: 090005-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Celá publikace (0,5 MB) PDF
1. Úvod PDF
1.1. Vymezení a členění sektoru kultury
1.2. Zdroje dat a související problémy
2. Hospodaření kulturních institucí v roce 2021 PDF
2.1. Zdroje financování kultury
2.2. Mikroekonomický pohled
2.3. Makroekonomický pohled
3. Závěr PDF
4. Seznam zkratek PDF
5. Použité zdroje a literatura PDF
6. Přílohy PDF
7. Tabulková příloha
Všechny tabulky Excel
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 2 Finanční zdroje podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 3 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 4 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 5a Zaměstnanost a mzdy v kultuře podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 5b Zaměstnanost v kultuře podle kulturních oblastí (s využitím Výběrového šetření pracovních sil) Excel PDF
Tab. 6 Zdroje a rozsah investic v kultuře podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 7 Makroekonomické ukazatele podle kulturních oblastí (odhad) Excel PDF
Tab. 8 Zahraniční obchod s kulturním zbožím a službami Excel PDF
Tab. 9 Základní ekonomické ukazatele kultury Excel PDF
Tab. 10 Vybrané ekonomické ukazatele v trojsektorovém členění kultury (sl. 3–5 odhad) Excel PDF
Tab. 11 Časové řady základních ekonomických ukazatelů kultury za vybraná léta období 2010–2021 Excel PDF
Tab. 12 Počet vybraných poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 13 Návštěvnost kulturních zařízení podle poskytovatelů kulturních služeb v letech 2010–2021 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2021
 • rok 2022  |  2020
 • rok 2021  |  2019
 • rok 2020  |  2018
 • rok 2019  |  2017
 • rok 2018  |  2016
 • rok 2017  |  2015
 • rok 2016  |  2014
 • rok 2015  |  2013
 • rok 2014  |  2012
 • rok 2013  |  2011
 • rok 2012  |  2010
 • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.