Výsledky účtů kultury - 2009

 
Kód: a-3318-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. PhDr. Jaroslav Novák CSc.
E-mail: jaroslav.novak@czso.cz

1. Úvod Word PDF
1.1. Vymezení sektoru kultury
1.2. Základní principy účtu kultury
1.3. Zdroje dat
2. Zdroje financování kultury v roce 2009 Word PDF
2.1. Veřejné výdaje na kulturu
2.2. Soukromé výdaje na kulturu
2.2.1. Výdaje domácností na kulturu
2.2.2. Ostatní soukromé zdroje financování kultury (dle šetření KULT a NI)
2.3. Ostatní svět (dle šetření KULT a NI)
2.4. Obsahové zaměření zdrojů financování
3. Hospodaření kulturních institucí Word PDF
3.1. Mikroekonomický pohled
3.2. Makroekonomický pohled
4. Základní naturální ukazatele kultury Word PDF
4.1. Poskytovatelé v oblasti kulturního dědictví
4.2. Divadla a kina
4.3. Knihovny
5. Závěr Word PDF
Použité zdroje a literatura Word PDF
Tabulková příloha
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 2 Zdroje financování kultury podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 3 Umístění finančních zdrojů podle kulturních oblastí a poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 4a Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů a druhů zjišťování( KULT,NI,podniková zjišťování) Excel PDF
Tab. 4b Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 5 Makroekonomické ukazatele v roce 2009 (odhad) Excel PDF
Tab. 6 Zaměstnanost v kultuře (počty zaměstatnanců) Excel PDF
Tab. 7 Roční výdaje na platy zaměstnanců Excel PDF
Tab. 8 Zdroje investic do kulturního sektoru (z šetření KULT) Excel PDF
Tab. 9 Investiční náklady v kulturním sektoru Excel PDF
Tab. 10 Počet poskytovatelů kulturních služeb v roce 2009 Excel PDF
Tab. 11 Relativní vyjádření výkonu poskytovatelů kulturních služeb v natur. ukazatelích Excel PDF
Archiv:
  • rok 2020  |  2018
  • rok 2019  |  2017
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2017  |  2015
  • rok 2016  |  2014
  • rok 2015  |  2013
  • rok 2014  |  2012
  • rok 2013  |  2011
  • rok 2012  |  2010
  • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.