Výsledky účtu kultury - 2019

 
Kód: 090005-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Všechna data publikace (0,7 MB) ZIP
Celá publikace (0,4 MB) Word PDF
1. Úvod Word PDF
1.1. Vymezení a členění sektoru kultury
1.2. Zdroje dat a související problémy
2. Hospodaření kulturních institucí v roce 2019 Word PDF
2.1. Zdroje financování kultury
2.2. Mikroekonomický pohled
2.3. Makroekonomický pohled
3. Závěr Word PDF
4. Použité zdroje a literatura Word PDF
5. Tabulková příloha
Všechny tabulky Excel
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 2 Umístění finančních zdrojů podle kulturních oblastí a poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 3 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 4 Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 5 Makroekonomické ukazatele podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 6 Vybrané ukazatele v trojsektorovém členění kultury Excel PDF
Tab. 7a Zaměstnanost a mzdy v kultuře podle poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 7b Zaměstnanost v kultuře podle kulturních oblastí Excel PDF
Tab. 8 Zdroje a rozsah investic kulturního sektoru Excel PDF
Tab. 9 Zahraniční obchod se zbožím a službami kulturního sektoru Excel PDF
Tab. 10 Analytická tabulka základních ukazatelů sektoru kultury Excel PDF
Tab. 11 Časové řady vybraných ukazatelů sektoru kultury za roky 2010–2019 Excel PDF
Tab. 12 Počet vybraných poskytovatelů kulturních služeb Excel PDF
Tab. 13 Relativní vyjádření výkonu poskytovatelů kulturních služeb v naturálních ukazatelích Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2021
 • rok 2022  |  2020
 • rok 2021  |  2019
 • rok 2020  |  2018
 • rok 2019  |  2017
 • rok 2018  |  2016
 • rok 2017  |  2015
 • rok 2016  |  2014
 • rok 2015  |  2013
 • rok 2014  |  2012
 • rok 2013  |  2011
 • rok 2012  |  2010
 • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.