Výsledky účtu kultury - 2010

 
Kód: e-3318-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. PhDr. Jaroslav Novák CSc.
E-mail: jaroslav.novak@czso.cz

1. Úvod PDF
1.1. Vymezení a členění sektoru kultury
1.2. Zdroje dat
2. Zdroje financování kultury v roce 2010 PDF
2.1. Veřejné výdaje na kulturu
2.2. Soukromé výdaje na kulturu
2.2.1. Výdaje domácností na kulturu
2.2.2. Ostatní soukromé zdroje financování kultury
2.3. Ostatní svět
2.4. Obsahové zaměření zdrojů financování
3. Hospodaření kulturních institucí v roce 2010 PDF
3.1. Mikroekonomický pohled
3.2. Makroekonomický pohled
4. Základní naturální ukazatele kultury PDF
4.1. Poskytovatelé v oblasti kulturního dědictví
4.2. Divadla a kina
5. Závěr PDF
Použité zdroje a literatura PDF
Tabulková příloha
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí v roce 2010 PDF
Tab. 2 Zdroje financování kultury podle poskytovatelů kulturních služeb v roce 2010 PDF
Tab. 3 Umístění finančních zdrojů podle kulturních oblastí a poskytovatelů kulturních služeb v roce 2010 PDF
Tab. 4a Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí v roce 2010 PDF
Tab. 4b Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů kulturních služeb (statků) PDF
Tab. 5 Makroekonomické ukazatele podle kulturních oblastí v roce 2010 (odhad) PDF
Tab. 6 Vybrané ukazatele v trojsektorovém členění kultury za rok 2010 PDF
Tab. 7 Zaměstnanost a mzdy v kultuře PDF
Tab. 8 Zdroje a rozsah investic kulturního sektoru PDF
Tab. 9 a) Zahraniční obchod se zbožím kulturního sektoru v roce 2010 PDF
Tab. 9 b) Zahraniční obchod se službami kulturního sektoru v roce 2010 PDF
Tab. 9 c) Zahraniční obchod se zbožím a službami kulturního sektoru v roce 2010 PDF
Tab. 10 Základní ukazatele sektoru kultury za rok 2010 PDF
Tab. 11 Počet vybraných poskytovatelů kulturních služeb v roce 2010 PDF
Tab. 12 Relativní vyjádření výkonu poskytovatelů kulturních služeb v naturálních ukazatelích v roce 2010 PDF
Archiv:
  • rok 2020  |  2018
  • rok 2019  |  2017
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2017  |  2015
  • rok 2016  |  2014
  • rok 2015  |  2013
  • rok 2014  |  2012
  • rok 2013  |  2011
  • rok 2012  |  2010
  • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.