Výsledky účtu kultury - 2011

 
Kód: e-3318-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Úvod Word PDF
1.1. Vymezení a členění sektoru kultury
1.2. Zdroje dat
2. Zdroje financování kultury v roce 2011 Word PDF
2.1. Veřejné výdaje na kulturu
2.2. Soukromé výdaje na kulturu
2.2.1. Výdaje domácností na kulturu
2.2.2. Ostatní soukromé zdroje financování kultury
2.3. Ostatní svět
2.4. Obsahové zaměření zdrojů financování
3. Hospodaření kulturních institucí v roce 2011 Word PDF
3.1. Mikroekonomický pohled
3.2. Makroekonomický pohled
4. Základní naturální ukazatele kultury Word PDF
4.1. Poskytovatelé v oblasti kulturního dědictví
4.2. Divadla a kina
5. Závěr Word PDF
Použité zdroje a literatura Word PDF
Tabulková příloha
Tab. 1 Zdroje financování kultury podle kulturních oblastí v roce 2011 Excel PDF
Tab. 2 Zdroje financování kultury podle poskytovatelů kulturních služeb v roce 2011 Excel PDF
Tab. 3 Umístění finančních zdrojů podle kulturních oblastí a poskytovatelů kulturních služeb v roce 2011 Excel PDF
Tab. 4a Příjmy a výdaje kulturních institucí podle kulturních oblastí v roce 2011 Excel PDF
Tab. 4b Příjmy a výdaje kulturních institucí podle poskytovatelů kulturních služeb v roce 2011 Excel PDF
Tab. 5 Makroekonomické ukazatele podle kulturních oblastí v roce 2011 (odhad) Excel PDF
Tab. 6 Vybrané ukazatele v trojsektorovém členění kultury za rok 2011
Koncepce tabulky spočívající v pojmenování a vřazení jednotlivých NACE dle oborů a sektorů za oblast kreativních průmyslů byla vytvořena týmem IU-DÚ v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.
Excel PDF
Tab. 7 Zaměstnanost a mzdy v kultuře v roce 2011 Excel PDF
Tab. 8 Zdroje a rozsah investic kulturního sektoru v roce 2011 Excel PDF
Tab. 9a Zahraniční obchod se zbožím kulturního sektoru v roce 2011 Excel PDF
Tab. 9b Zahraniční obchod se službami kulturního sektoru v roce 2011 Excel PDF
Tab. 9c Zahraniční obchod se zbožím a službami kulturního sektoru v roce 2011 Excel PDF
Tab. 10 Základní ukazatele sektoru kultury za rok 2011 Excel PDF
Tab. 11 Počet vybraných poskytovatelů kulturních služeb v roce 2011 Excel PDF
Tab. 12 Relativní vyjádření výkonu poskytovatelů kulturních služeb v natur. ukazatelích v roce 2011 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2021
 • rok 2022  |  2020
 • rok 2021  |  2019
 • rok 2020  |  2018
 • rok 2019  |  2017
 • rok 2018  |  2016
 • rok 2017  |  2015
 • rok 2016  |  2014
 • rok 2015  |  2013
 • rok 2014  |  2012
 • rok 2013  |  2011
 • rok 2012  |  2010
 • rok 2011  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.