Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2018

 
Kód: 260004-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Chodounská
E-mail: helena.chodounska@czso.cz

Všechna data publikace (1,3 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení - textová část Word PDF
Celá publikace ke stažení - tabulková část Excel

Textová část
1. Úvod Word PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění Word PDF
3. Metodická část, zdroje dat Word PDF
4.1. Nemocensky pojištěné osoby Word PDF
4.2. Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
4.3. Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
4.4. Výdaje na nemocenské Word PDF
4.5. Pracovní úrazy Word PDF
4.6. Závěrečné shrnutí Word PDF
5. Použité zkratky a značky Word PDF
6. Přehled tabulek Word PDF

Tabulková část

Dočasná pracovní neschopnost dle velikosti podniku, sekcí CZ-NACE a krajů ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 1: Počet nemocensky pojištěných v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 2: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 3: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 1 nově hlášený případ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 7: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle sekcí a oddílů CZ-NACE
Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 8: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 9: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 10: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 11: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 12: Průměrné procento pracovní neschopnosti v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 14: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle okresů ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 15: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 16: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 17: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 18: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 19: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 20: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 21: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost OSVČ (nemocensky pojištěných)
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz u OSVČ v krajích ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 22: Počet nemocensky pojištěných OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 23: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 24: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 25: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 26: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 27: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 28: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Pracovní úrazovost mladistvých
Tab. 29: Pracovní úrazovost mladistvých v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny
Tab. 30: Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost v nefinančních podnicích v ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 31: Počet nemocensky pojištěných v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 32: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 33: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 34: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 35: Průměrné procento pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 36: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 37: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost ve zpracovatelském průmyslu
Základní ukazatele pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 38: Počet nemocensky pojištěných ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 39: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 40: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 41: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 42: Průměrné procento pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 43: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Tab. 44: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pololetí 2018 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.