Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2017

 
Kód: 260004-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Chodounská
E-mail: helena.chodounska@czso.cz

Všechna data publikace (6,5 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení:
      - textová část Word PDF
      - tabulková část Excel
      - tabulky textové části
 
Excel
1. Úvod Word PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění Word PDF
3. Metodická část, zdroje dat Word PDF
4. Analytická část
4.1. Nemocensky pojištěné osoby Word PDF
4.2. Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF

4.2.1. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti
4.2.2. Délka trvání dočasné pracovní neschopnosti
4.2.3. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti a průměrný denní
         stav práce neschopných

4.3. Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
4.4. Výdaje na nemocenské Word PDF
4.5. Pracovní úrazy Word PDF
4.6. Evropská statistika pracovních úrazů (ESAW) Word PDF
4.7. Závěrečné shrnutí Word PDF
5. Použité zkratky a značky
 
Word PDF
6. Tabulková část Word PDF
Dočasná pracovní neschopnost dle velikosti podniku, sekcí CZ-NACE a krajů ČR
Tab. 1: Počet nemocensky pojištěných Excel PDF
Tab. 2: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ Excel PDF
Tab. 7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle sekcí, oddílů CZ-NACE
Tab. 8: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 9: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 10: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 11: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 12: Průměrné procento pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 14: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle okresů ČR
Tab. 15: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR Excel PDF
Tab. 16: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 17 Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 18: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v okresech ČR Excel PDF
Tab. 19: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 20: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v okresech ČR Excel PDF
Tab. 21: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost OSVČ (nemocensky pojištěných)
Tab. 22: Počet nemocensky pojištěných OSVČ Excel PDF
Tab. 23: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 24: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 25: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 26: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 27: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ OSVČ Excel PDF
Tab. 28: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz u OSVČ Excel PDF

Pracovní úrazovost mladistvých
Tab. 29: Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF

Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny
Tab. 30: Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.