Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2014

 
Kód: 260004-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Anita Hrivíková
E-mail: anita.hrivikova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tab. 1: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 - absolutní údaje Excel PDF
Tab. 2: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 3: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 7: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 8: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 - absolutní údaje Excel PDF
Tab. 9: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 10: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 11: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 12: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 14: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 15: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za OSVČ v ČR za rok 2014 - absolutní údaje Excel PDF
Tab. 16: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 17: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 18: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 19: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 20: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 21: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 22: Pracovní úrazovost mladistvých V ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 23: Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 24: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 - absolutní údaje Excel PDF
Tab. 25: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 26: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 27: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 28: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 29: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Tab. 30: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 Excel PDF
Seznam CZ-NACE Excel PDF
Seznam skupin CZ-NACE Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.