Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2022

 
Kód: 260004-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Všechna data publikace (5,5 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení - textová část Word PDF

Textová část
1. Úvod Word PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění Word PDF
3. Metodika a zdroje dat Word PDF
4. Analytická část Word PDF
5. Použité zkratky a značky Word PDF
6. Tabulková část – seznam tabulek Word PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel
1. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů Excel
2. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel
3. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů Excel
4. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz OSVČ (nemocensky pojištěných) v krajích Excel
5. Pracovní úrazovost mladistvých Excel
6. Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny Excel
7. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích Excel
8. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.