Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2019

 
Kód: 260004-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Všechna data publikace (1,3 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení - textová část Word PDF
Celá publikace ke stažení - tabulková část Excel

Textová část
1. Úvod Word PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění Word PDF
3. Metodická část, zdroje dat Word PDF
4. Analytická část Word PDF
     4.1. Nemocensky pojištěné osoby Word PDF
     4.2. Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
     4.3. Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
     4.4. Výdaje na nemocenské Word PDF
     4.5. Pracovní úrazy Word PDF
     4.6. Závěrečné shrnutí Word PDF
5. Použité zkratky a značky Word PDF
6. Tabulková část Word PDF
Pracovní neschopnost dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů ČR
Tab. 1: Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.1: Počet nemocensky pojištěných v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 1 nově hlášený případ v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 1.7: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní neschopnost dle sekcí a oddílů CZ-NACE
Tab 2: Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.1: Počet nemocensky pojištěných v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.5: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 2.7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní neschopnost dle okresů ČR
Tab. 3: Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.1: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.5: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 3.7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní neschopnost OSVČ (nemocensky pojištěných)
Tab. 4: Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz u OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.1: Počet nemocensky pojištěných OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.5: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 4.7: Průměrný denní stav práce neschopných OSVČ pro nemoc a úraz v krajích ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní úrazovost mladistvých
Tab. 5: Pracovní úrazovost mladistvých v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny
Tab. 6: Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní neschopnost v nefinančních podnicích v ČR
Tab. 7: Základní ukazatele pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.1: Počet nemocensky pojištěných v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.5: Průměrné procento pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 7.7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF

Pracovní neschopnost ve zpracovatelském průmyslu
Tab. 8: Základní ukazatele pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.1: Počet nemocensky pojištěných ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol, 2019 Excel PDF
Tab. 8.5: Průměrné procento pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Tab. 8.7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za 1. pol. 2019 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.