Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018

 
Kód: 260004-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Chodounská
E-mail: helena.chodounska@czso.cz

Všechna data publikace (5,7 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení
      - textová část
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 13.5.2020
Word PDF
      - tabulková část Excel
1. Úvod Word PDF
2. Legislativní úprava nemocenského pojištění Word PDF
3. Metodická část, zdroje dat Word PDF
4. Analytická část
4.1. Nemocensky pojištěné osoby Word PDF
4.2. Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF

4.2.1. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti
4.2.2. Délka trvání dočasné pracovní neschopnosti
4.2.3. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti a průměrný denní
         stav práce neschopných

4.3. Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti Word PDF
4.4. Výdaje na nemocenské Word PDF
4.5. Pracovní úrazy Word PDF
4.6. Evropská statistika pracovních úrazů (ESAW)
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 13.5.2020
Word PDF
4.7. Závěrečné shrnutí Word PDF
5. Použité zkratky a značky  Word PDF
6. Tabulková část Word PDF
Dočasná pracovní neschopnost dle velikosti podniku, sekcí CZ-NACE a krajů ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 1: Počet nemocensky pojištěných v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 2: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 3: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 4: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců za rok 2018 Excel PDF
Tab. 5: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 6: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v ČR za rok 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle sekcí, oddílů CZ-NACE
Základní ukazatele pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 8: Počet nemocensky pojištěných v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 9: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v ČR dle sekce, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 10: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz dle sekce, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 11: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v ČR na 100 pojištěnců dle sekce, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 12: Průměrné procento pracovní neschopnosti v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF
Tab. 14: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v ČR dle sekcí, oddílů CZ-NACE za rok 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle okresů ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 15: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR Excel PDF
Tab. 16: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 17 Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 18: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 19: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 20: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 21: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost OSVČ (nemocensky pojištěných)
Základní ukazatele pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz u OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 22: Počet nemocensky pojištěných OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 23: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 24: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 25: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 26: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 27: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 28: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz OSVČ v krajích ČR za rok 2018 Excel PDF

Pracovní úrazovost mladistvých
Tab. 29: Pracovní úrazovost mladistvých v ČR za rok 2018 Excel PDF

Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny
Tab. 30: Pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny v ČR za rok 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost v nefinančních podnicích v ČR
Základní ukazatele pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 31: Počet nemocensky pojištěných v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 32: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 33: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 34: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 35: Průměrné procento pracovní neschopnosti v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 36: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 37: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v nefinančních podnicích v ČR za rok 2018 Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost ve zpracovatelském průmyslu
Základní ukazatele pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 38: Počet nemocensky pojištěných ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 39: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 40: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 41: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 42: Průměrné procento pracovní neschopnosti ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 43: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Tab. 44: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz ve zpracovatelském průmyslu v ČR za rok 2018 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.