Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2005 - 2007

 
Kód: e-7009-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jana Hronová
E-mail: jana.hronova@czso.cz

Úvod Word PDF

Přehled publikačních tabulek

1. Rodinné domy
1-1-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2005 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2006 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2007 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2005 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2006 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2007 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v letech 2005 - 2007 (v Kč/m3) Excel PDF
1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v období 2005 - 2007 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2005 - 2007 dle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2005 - 2007 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5a Průměrné ceny rodinných domů a cenové indexy v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2005 = 100) Excel PDF
1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné obd.předch.roku = 100) Excel PDF

2. Byty
2-1. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2) Excel PDF
2-3. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) Excel PDF
2-4. Průměrné ceny bytů v ČR v období 2005 - 2007 podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) Excel PDF
2-6. Indexy cen bytů (průměr 2005 = 100) Excel PDF
2-6a. Indexy cen bytů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

3. Bytové domy
3-1. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) Excel PDF
3-3. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
3-6. Indexy cen bytových domů (průměr 2005 = 100) Excel PDF
3-6a. Indexy cen bytových domů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

4. Garáže
4-1. Průměrné ceny garáží v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) Excel PDF
4-3. Průměrné ceny garáží v ČR v letech 2005 - 2007 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
4-4. Průměrné ceny garáží v ČR v období 2005 - 2007 podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
4-6. Indexy cen garáží (průměr 2005 = 100) Excel PDF
4-6a. Indexy cen garáží (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

5. Stavební pozemky
5-1a. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech 2005 - 2007 (v Kč/m2) Excel PDF
5-1b. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech 2005 - 2007 (v Kč/m2) – pořadí Excel PDF
5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2005 = 100) Excel PDF
5-6a. Indexy cen stavebních pozemků (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

6. Úhrnné indexy cen nemovitostí (úhrny za rodinné domy, byty, bytové domy, garáže a stavební pozemky)
6-7 Úhrnné indexy cen nemovitostí (průměr 2005 = 100) Excel PDF
6-7a Úhrnné indexy cen nemovitostí (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
Rozdělení hl. m. Prahy do oblastí Excel PDF
Seznam použitých zkratek a značek Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.12.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.