Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2010 - 2012

 
Kód: e-7009-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jan Pokorný
E-mail: jan.pokorny@czso.cz

Aktualizované soubory jsou zveřejněny od 15. 7. 2014 v časových řadách Ceny bytů
celá publikace ke stažení (3,9MB) ZIP
Introduction Word PDF
Published table
6-7. Total Price Indices of Real Estates (average 2010 = 100) Excel PDF
Úvod Word PDF

Přehled publikačních tabulek

1. Rodinné domy
1-1-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2010 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2011 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2012 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2010 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2011 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2012 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v letech 2010 - 2012 (v Kč/m3) Excel PDF
1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v období 2010 - 2012 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2010 - 2012 dle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2010- 2012 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5a. Průměrné ceny rodinných domů a cenové indexy v ČR v letech 2010 - 2012 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné obd. předch. roku) Excel PDF

2. Byty
2-1. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2010 - 2012 v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2) Excel PDF
2-3. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2010 - 2012 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) Excel PDF
2-4. Průměrné ceny bytů v ČR v období 2010 - 2012 podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) Excel PDF
2-6. Indexy cen bytů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
2-6a. Indexy cen bytů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

3. Bytové domy
3-1. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2010 - 2012 v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3) Excel PDF
3-3. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2010 - 2012 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
3-6. Indexy cen bytových domů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
3-6a. Indexy cen bytových domů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

5. Stavební pozemky
5-1a. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech 2010 - 2012 (v Kč/m2) Excel PDF
5-1b. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech 2010 - 2012 (v Kč/m2) – pořadí Excel PDF
5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100) Excel PDF
5-6a. Indexy cen stavebních pozemků (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

6. Úhrnné indexy cen nemovitostí (úhrny za rodinné domy, byty, bytové domy a stavební pozemky)
6-7. Úhrnné indexy cen nemovitostí (průměr 2010 = 100) Excel PDF
6-7a. Úhrnné indexy cen nemovitostí (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF

7. Grafy
7-1. Graf indexů cen bytů (průměr 2010 = 100) Excel
7-2. Graf úhrnných indexů cen nemovitostí (průměr 2010 = 100) Excel
Rozdělení hl. m. Prahy do oblastí Excel PDF
Seznam použitých zkratek a značek Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.