Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2017–2019

 
Kód: 014006-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jan Pokorný
E-mail: jan.pokorny@czso.cz

30. 12. 2022 vyjde publikace Ceny nemovitostí s daty za roky 2019 – 2021, která bude volně navazovat na zrušenou publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Již byly publikovány cenové indexy za kraje a ČR za byty a rodinné domy od roku 2015 do roku 2021, které navazují přes rok 2015 a 1. čtvrtletí roku 2016 na indexy z ukončené publikace (viz Indexy cen nemovitostí - časové řady | ČSÚ (czso.cz)).

Všechna data publikace (10,8 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Tabulková část
1. Rodinné domy
1-1-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2017 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2018 (v Kč/m3) Excel PDF
1-1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce 2019 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-1. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2017 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-2. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2018 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v roce 2019 (v Kč/m3) Excel PDF
1-2-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na stupni opotřebení v letech 2017–2019 (v Kč/m3) Excel PDF
1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v období 2017–2019 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2017–2019 dle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech 2017–2019 dle krajů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-5a. Průměrné ceny rodinných domů a cenové indexy v ČR v letech 2017–2019 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3) Excel PDF
1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
1-6a. Indexy cen rodinných domů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
2. Byty
2-1. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2017–2019
v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2)
Excel PDF
2-3. Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2017–2019 v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2) Excel PDF
2-4. Průměrné ceny bytů v ČR v období 2017–2019 podle okresů
v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m2)
Excel PDF
2-6. Indexy cen bytů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
2-6a. Indexy cen bytů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
3. Bytové domy
3-1. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2017–2019
v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m3)
Excel PDF
3-3. Průměrné ceny bytových domů v ČR v letech 2017–2019
v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení (v Kč/m3)
Excel PDF
3-6. Indexy cen bytových domů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
3-6a. Indexy cen bytových domů (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
5. Stavební pozemky
5-1a. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů
a velikosti obcí v letech 2017–2019 (v Kč/m2)
Excel PDF
5-1b. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů
a velikosti obcí v letech 2017–2019 (v Kč/m2) – pořadí
Excel PDF
5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100) Excel PDF
5-6a. Indexy cen stavebních pozemků (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
6. Úhrnné indexy cen nemovitostí (úhrny za rodinné domy, byty, bytové domy a stavební pozemky)
6-7. Úhrnné indexy cen nemovitostí (průměr 2010 = 100) Excel PDF
6-7a. Úhrnné indexy cen nemovitostí (stejné obd. předch. roku = 100) Excel PDF
7. Grafy
7-1. Graf indexů cen bytů (průměr 2010 = 100) Excel PDF
7-2. Graf úhrnných indexů cen nemovitostí (průměr 2010 = 100) Excel PDF
Rozdělení hl. m. Prahy do oblastí Excel PDF
Seznam použitých zkratek a značek Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.