Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje v roce 2008

 


  • Věkové složení obyvatel podle jednotek věku a pohlaví v roce 2008 - KRAJ
  • Věkové složení obyvatel podle věkových skupin a pohlaví v roce 2008 - KRAJ
  • Věkové složení obyvatel podle věkových skupin a pohlaví v roce 2008 - OKRESY
  • Věkové složení obyvatel podle věkových skupin a pohlaví v roce 2008 - SO ORP