Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP Středočeského kraje – 2020

 

 

10. 8. 2021

Nejdéle žili ve Středočeském kraji muži v okolí hlavního města, kde navíc střední délka života rostla mezi lety 2001 a 2020 z celého kraje i republiky nejrychleji. Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána v okresech Benešov a Kladno. V případě žen vykázaly nejvyšší naději dožití také okresy kolem Prahy, nejkratší pak okresy Kladno a Rakovník. V souhrnu nejvyšší naději dožití u mužů i u žen zaznamenal okres Praha-západ, který se v případě naděje dožití u mužů umístil podle dat z let 2016 až 2020 mezi všemi 77 okresy republiky na druhém místě, u žen pak na místě sedmém.

 

Naděje dožití (ex), neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoliv věk. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. V případě nižších územních celků, jako jsou okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností, se konstruují úmrtnostní tabulky z dat za pětileté období.

Střední délka života je dlouhodobě vyšší u žen než u mužů a stále se prodlužuje. V případě okresů Středočeského kraje byla nejdelší střední délka života mužů zaznamenána v okresech okolo Prahy, a to v okresech Praha-západ (77,91 roků) a Praha-východ (77,63 let). Na opačné straně se umístily okresy Benešov s nadějí dožití mužů 75,35 roků a Kladno se 75,42 lety. V zázemí Prahy byl navíc zaznamenán v rámci Středočeského kraje mezi obdobími let 20012005 a 20162020 nejvyšší nárůst naděje dožití při narození (v případě okresu Praha-východ došlo ke zvýšení o 5,36 roků, což bylo zároveň i nejvíce ze všech okresů republiky, v okrese Praha-západ vzrostla naděje dožití o 4,82 roků, citelný nárůst o 4,35 let zaznamenal také okres Příbram). Nejmenší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,79 roků, což byl čtvrtý nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky) a Nymburk (o 3,24 roků).

Střední délka života mužů v okrese Praha-západ (77,91 roků) byla v období let 20162020 druhá nejvyšší v republice, vyšší byla zaznamenána pouze v Praze (78,13 let).

 

Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
Tab. 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje

 

 

Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2016–2020
Graf 1: Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje v letech 2016–2020

Ve Středočeském kraji byla nejdelší střední délka života žen zaznamenána v okresech Praha-západ (82,76 roků), Praha-východ (82,35 let) a Benešov (81,72 roků). Na druhé straně se s nejnižší nadějí dožití umístily okresy Kladno s nadějí dožití žen 80,96 roků, Rakovník s 80,99 lety a Nymburk s 81,13 roky. Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé. Mezi obdobími let 20012005 a 20162020 byl zaznamenán nejvyšší nárůst naděje dožití žen v okrese Beroun (o 3,85 roků, což bylo po okrese Karlovy Vary nejvíce ze všech okresů republiky), v okrese Praha-východ činil nárůst 3,84 roků a u okresu Praha-západ to bylo 3,82 let. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v okresech Kutná Hora (o 2,26 roků) a Mladá Boleslav (o 2,35 let).

 

Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2016–2020
Graf 2: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje mezi roky 2001–2005 a 2016–2020

 

 

Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje
Tab. 2: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje

 

Ještě větší rozdíly jsou v rámci kraje patrné u naděje dožití mužů za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Ve Středočeském kraji byla v letech 20162020 nejvyšší naděje dožití mužů ve správních obvodech ORP Černošice (77,91 roků) a Říčany (77,88 let). V případě Černošic to byla pátá nejvyšší hodnota mezi všemi 206 správními obvody ORP (včetně Prahy), u Říčan šestá. Na opačné straně se nacházely správní obvody Votice se 73,90 lety (184. pořadí) a Nymburk (75,00 roků; 147. pořadí).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20162020 zaznamenán u mužů ve správních obvodech ORP Říčany (o 4,88 let, což představovalo třetí pozici mezi všemi správními obvody) a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (o 4,50 roků; šestá pozice), nejméně naopak ve správním obvodě Čáslav (1,92 roků, což byl 19. nejnižší nárůst mezi všemi správními obvody) a Vlašim (o 2,07 roků).

V případě žen byla nejdelší naděje dožití zaznamenána také ve správních obvodech Říčany (83,22 let) a Černošice (82,76 roků), jejich postavení však v porovnání s muži bylo horší. Správní obvod Říčany se umístil na 8. nejlepší pozici mezi všemi 206 správními obvody republiky, Černošice na 29. pozici. Nejméně příznivé hodnoty vykazovaly správní obvody ORP Votice (79,96 roků) a Slaný (80,20 let).

Největší nárůst naděje dožití při narození byl mezi obdobími 20032007 a 20162020 zaznamenán u žen také ve správním obvodě ORP Říčany (o 3,95 roků, což představovalo pátou pozici mezi všemi 206 správními obvody) a Vlašim (o 3,34 let), nejméně to bylo ve správním obvodě Čáslav (1,37 roků) a Slaný (o 1,65 roků).

 

Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2016–2020
Graf 3: Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP v letech 2016–2020

 

 

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2016–2020
Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2016–2020

Graf 4: Změna naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje mezi roky 2003–2007 a 2016–2020

 

Zdroj dat:
Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP – 2016 až 2020

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Pavel Hájek
vedoucí oddělení informačních služeb
oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 052 632
pavel.hajek@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví v okresech Středočeského kraje
  •   Naděje dožití při narození podle pohlaví ve správních obvodech ORP Středočeského kraje