I ve Středočeském kraji začíná šetření životních podmínek

 

30. ledna 2019

Český statistický úřad v sobotu 2. února zahájí nový ročník šetření životních podmínek a příjmů domácností. Zjišťování bude probíhat až do 26. května 2019 i na území Středočeského kraje.

„Odborně proškolení tazatelé v našem kraji osobně navštíví 1271 domácností. Většina těchto respondentů s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. 540 domácností bude osloveno poprvé, u 731 domácností bude uskutečněno dotazování opakovaně“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj Monika Braunšveigová. Respondenti budou odpovídat např. na otázky týkající se životních podmínek domácností, způsobu, kvality a finanční náročnosti bydlení. Samostatným tématem pro tento rok je modul zaměřený na mezigenerační přenos chudoby. Otázky se týkají pouze osob narozených mezi roky 1959 a 1994.

Tazatelé ČSÚ se respondentům prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím tohoto kódu je možné si na webových stránkách ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Totéž je možné učinit i prostřednictvím níže uvedeného telefonického či e-mailového kontaktu. O probíhajícím šetření jsou řádně informováni také starostové příslušných měst a obcí i Policie ČR.

Údaje, které jsou poskytnuty tazatelům ČSÚ, jsou striktně anonymní. V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci ČSÚ, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Další informace, včetně prvních předběžných výsledků Životních podmínek 2018, naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-bude-zjistovat-zivotni-podminky-domacnosti.

 

Kontakty
Olga Kaprálková
vedoucí oddělení terénních zjišťování
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 052 816 | M 736 509 971
E olga.kapralkova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz_300119_i_ve_stredoceskem_kraji_zacina_setreni_zivotnich_podminek