Archiv Rodinné účty 2018

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. domácnosti zaměstnanců, rodin s dětmi) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohyb cen) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování správnosti výše částek životního a existenčního minima. Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě, pro média, neziskové organizace a také pro mezinárodní srovnání.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Rozsah výběrového souboru je pro každý kraj pevně stanoven, šetření probíhá ve všech krajích ČR.

Ve Středočeském kraji se výběr domácností pro rok 2018 za 1. pololetí skládá z 49 domácností vyšetřených v roce 2017 a dále ze 108 domácností vyšetřených při 3. vlně SILC 2017. Pro druhé pololetí je vybráno celkem 184 domácností a jsou vybrány již jen z domácností vyšetřených při 3. vlně SILC 2017.

Za celý rok 2018 tedy bude navštíveno celkem 341 domácností.

Základním formulářem pro zjišťování výdajů domácností je Deník zpravodajské domácnosti. V Deníku budou podchyceny veškeré výdajejednotlivých členů domácnosti za sledované období, tj. za celkem 8 po sobě jdoucích týdnů.

Ochrana důvěrnosti zjištěných údajů je přísně dodržována, anonymita údajů je zajištěna stanovenými zásadami ochrany dat.