Průměrné mzdy na Vysočině v prvním pololetí 2019 vzrostly o 1 819 Kč

 

Na Vysočině dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v prvních šesti měsících roku 2019 částky 30 268 Kč, což proti stejnému období předchozího roku představuje nárůst o 6,4 %, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 1 819 Kč.

Z pohledu regionálního srovnání jde o osmou nejvyšší hodnotu, vyšší průměrnou úroveň mezd mají Hlavní město Praha a kraje Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký. Růst průměrné mzdy byl na Vysočině v relativním i absolutním vyjádření z regionů České republiky nejnižší a za republikovou úrovní zaostával o 0,9 procentního bodu, respektive o 453 Kč. V absolutním vyjádření je výše mzdy na Vysočině 3 029 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Spotřebitelské ceny se v České republice v prvních dvou čtvrtletích 2019 zvýšily o 2,8 %, reálná mzda tak v Kraji Vysočina proti předchozímu roku vzrostla o 3,5 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, přičemž nejvýraznější byl v Královéhradeckém kraji. Vysočina se zařadila až na poslední místo.

V oblasti zaměstnanosti sice došlo v rámci celé České republiky ke zvýšení počtu zaměstnanců, nárůst jejich počtu však byl zaznamenán pouze v pěti regionech, zejména v Hlavním městě Praze (o 2,8 %). Na Vysočině se oproti prvním šesti měsícům roku 2018 počet zaměstnanců snížil o 0,4 %, tj. v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší úbytek.

Ve 2. čtvrtletí 2019 dosáhla průměrná mzda v kraji výše 31 048 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 891 Kč (6,5 %). Spotřebitelské ceny se v České republice zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně mzda vzrostla o 3,6 %. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 0,9 tis. osob (- 0,5 %) na více než 175 tisíc.

Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Meziroční přírůstek/úbytek průměrných hrubých měsíčních mezd v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Průměrné mzdy na Vysočině v prvním pololetí 2019 vzrostly o 1 819 Kč (pdf)
  • Zaměstnanci a průměrné mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (tabulka)
  • Podrobné údaje: