Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2020

 

Podle provedených odhadů k 15. srpnu 2020 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku vyšší. U pšenice ozimé, která byla zaseta na ploše 69 840 hektarů (to je o 2 778 ha méně proti roku 2019), se pro vyšší výnos (6,13 tuny z hektaru) očekává sklizeň 428 tisíc tun, tj. o 1,1 % více než v roce předchozím.

U druhé nejčastěji seté obiloviny - ječmenu jarního - se předpokládá sklizeň 146 tisíc tun (při hektarovém výnosu 5,17 tuny), což je o 5,6 % více než v roce 2019. Ze základních obilovin se na Vysočině očekává vyšší objem sklizně i u pšenice jarní, ječmene ozimého, žita, ovsa a triticale, což je dáno jak především vyšším hektarovým výnosem, tak i větší osevní plochou.

Řepky bude vyprodukováno o 7,5 tisíc tun více než loni, tento výsledek je ovlivněn vyšším hektarovým výnosem, protože výměra se zmenšila o sedm procent. Celkem bude sklizeno 131 tisíc tun této olejniny.

Průmyslových a konzumních brambor bude sklizeno 177 tis. tun. Proti předchozímu roku je to o pět procent více, což je způsobeno větší výměrou. Očekávaný hektarový výnos na úrovni 29,8 tun, bude nepatrně nižší než v loňském roce.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem
Základní obiloviny celkem - ha výnos v tunách k 15. 8. 2020

Řepka - ha výnos v tunách k 15. 8. 2020

Brambory ostatní - ha výnos v tunách k 15. 8. 2020

Porovnání osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní vybraných plodin roku 2020 s předchozím rokem v %

 

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2020 (pdf)
  • Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem (tabulka)
  • Podrobné údaje: