Důchody v Kraji Vysočina v roce 2011

 

V Kraji Vysočina ke konci roku 2011 pobíralo některý z důchodů 146 619 osob. Jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 2 894 osob (2,0 %). Z celkového počtu bylo 59,3 % důchodců starobních plných, příjemci důchodů vdovských a vdoveckých tvořili téměř jednu čtvrtinu (23,7 %) a příjemců důchodů invalidních - třetího, druhého a prvního stupně bylo 15,5 %.V celkovém počtu příjemců důchodu v Kraji Vysočina převažovaly s 59,3 % ženy (86 901 osob), mužů pobírajících některý z důchodů bylo 59 718. Převažující podíl žen byl vykázán u důchodů starobních plných (52,5 %) i poměrných (88,2 %) a též u důchodů sirotčích (53,3 %). Muži tvořili větší část příjemců důchodů invalidních třetího (56,2 %), druhého (57,0 %) a prvního stupně (51,9 %).Starobní důchod plný pobíralo ke konci prosince 2011 v Kraji Vysočina 86 878 osob, což představuje meziroční nárůst o 3 908 osob, tj. 4,7 %. Největší přírůstek byl v okrese Žďár nad Sázavou (o 3,6 %) a nejmenší v okresech Jihlava a Pelhřimov (o 1,1 %). V České republice přibylo meziročně více než 78 tisíc starobních důchodců (4,8 %) a jejich počet tak přesáhl 1,7 milionu osob.Průměrná výše starobních důchodů plných vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se liší až o více než tisíc korun. Starobní důchodci na Vysočině v prosinci roku 2011 pobírali v průměru 10 279 Kč, což byl druhý nejnižší starobní důchod mezi čtrnácti kraji. Nejvyšší průměrný starobní důchod je v Praze, a to 11 266 Kč, naopak nejnižší je v Olomouckém kraji 10 245 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Kraji Vysočina o 432 Kč (4,4 %), což odpovídá průměrnému růstu v celé ČR.

V rámci Kraje Vysočina jsou nejvyšší starobní důchody vypláceny v okrese Žďár nad Sázavou (10 495 Kč), naopak nejnižší v okres Třebíč (10 019 Kč).


Důchodci muži v Kraji Vysočina pobírali v roce 2011 starobní důchod ve výši 11 296 Kč a ženy 9 359 Kč. Na konci roku činil rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen 1 937 Kč a každým rokem se zvyšuje. V celé ČR byl v prosinci 2011 rozdíl mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen více než 2 100 Kč ve prospěch mužů.Za posledních 10 let narostl počet příjemců starobních důchodů v Kraji Vysočina o 17 034 osob (24,4 %). Za stejné období vzrostl průměrný starobní důchod v kraji o 3 629 Kč (54,6 %). V celé České republice činil nárůst starobních důchodců 388 356 osob (29,1 %) a průměrná výše starobního důchodu se zvýšila o 3 719 Kč (54,4 %).