Ceny pohonných hmot v roce 2015 od léta klesaly

 

Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR (týdenní zjišťování) jsou platné v pondělí uvedeného týdne. Indexy spotřebitelských cen vypočtené z týdenního šetření cen však nejsou kvalitativně očišťovány a nevyjadřují tak čistý cenový vývoj aplikovaný při měření inflace.

V roce 2015 se ceny benzínu (Natural 95) pohybovaly od 29,18 Kč/l v 51. týdnu do 33,13 Kč/l ve 30. týdnu. Cena motorové nafty kolísala od 29,04 Kč/l (z týdne 51) do 32,95 Kč/l (ze 26. týdne). LPG měl nejnižší cenu ve 48. - 49. týdnu sledovaného období, kdy dosáhla úrovně 13,54 Kč/l. Nejdráže se LPG prodával ve 2. týdnu za průměrnou cenu 18,08 Kč/l.

Nejnovější informace lze nalézt v aktualitách ČSÚ vždy v pátek.

Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot v % (konec roku 2011 = 100%)

 

Průměrné ceny PHM v jednotlivých týdnech roku 2015